Новини

 • 05.05.2021
  bTV Репортерите: "Спасените" - история за вярата и надеждата!
  Всички Повече
 • 27.04.2021
  Пубертет
  Всички Повече
 • 24.04.2021
  ЗА РАЖДАНЕТО НА БЛИЗНАЧКИТЕ ТЕОДОРА И МИХАЕЛА
  Всички Повече
 • 23.04.2021
  ГРАФИК ЗА РАБОТА ПРЕЗ МАЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ В ПЕРИОДА 30 АПРИЛ – 9 МАЙ 2021
  Всички Повече
 • 22.04.2021
  ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕМ ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ МОМЕНТИТЕ, КОИТО НИ ПОКАЗВАТ, ЧЕ НЕ СМЕ ЩАСТЛИВИ
  Всички Повече

АКУШЕРКИ ЗА КАБИНЕТ ИЛИ ОТДЕЛЕНИЯ

АКУШЕР/КА

За кабинети или отделения

Ние сме отбор мечтатели, които не се плашат от предизвикателствата - нямаше как да искаме да споделяме най-щастливите мигове на зачеването и раждането или тежките моменти на болести и тревоги за здравето, без да сме готови да бъдем до нашите пациенти и техните семейства в моментите на изпитание.

Съградихме „Надежда“ не просто като болница, а като място с мисия – да дадем на нашите пациенти и хората, които обичат, най-пълноценната грижа, която заслужават.

Изповядваме същата философия и по отношение на екипа на „Надежда“ – всеки специалист, който избира да ни предложи своите умения и най-вече да ни довери своето кариерно развитие, става неизменна част от голямото семейство на надеждата и се грижим за него като наш близък и приятел!

Защо сме различни от всички останали?

 • Сърцето на „Надежда“ е интердисциплинарен екип от ярки специалисти - постигаме повече, защото работим заедно.
 • В „Надежда“ внимателно сме подбрали болнична и лабораторна апаратура на световно ниво.
 • В „Надежда“ прилагаме индивидуален подход в лечението на пациентите си - ние ви познаваме и извървяваме пътя заедно с вас.
 • В дома на надеждата уважаваме и защитаваме правата на пациента – защото искаме да го чувствате и като свой дом.
 • На всяка стъпка търсим надежда – в превод: новаторски решения и нови хоризонти за развитие.
 • В „Надежда“ думата „наука“ не е академична екзотика, а ежедневен факт.
 • Екипът на „Надежда“ не спира да учи и да се развива.
 • Екипът на „Надежда“ споделя знанията си с колегите от страната и света.
 • В „Надежда“ познаваме границите на своята компетентност и сме готови да носим отговорност за решенията си.
 • В „Надежда“ искаме вие да сте част от всяка следваща крачка.
 • В „Надежда“ освен рецепта даваме и съпричастност - тайната съставка на успеха.
 • Защото – най-накрая – в „Надежда“ работим не просто с ум и ръце, а с цялото си сърце.

Каним Ви да се присъедините към нашия отбор от мечтатели и да се развивате като акушер/ка в кабинет или в отделение в някое от нашите направления: гинекология, асистирана репродукция, неонатология, ОАИЛ, онкология, операционна, родилна зала, родилно отделение, др..

Нужни са Ви:

- Диплома за акушер / специалист по здравни грижи;

- Компютърна грамотност.

Ще оценим като предимство:

- Стаж по специалността;

- Владеене на чужд език.

Ние предлагаме:

- Динамична работа в прекрасен екип;

- Висококачествена среда като кабинети и оборудване;

- Редовни смени при позиция в кабинет или гъвкави смени при работа в отделение;

- Безсрочен трудов договор, след изтичане на изпитателния срок;

- Атрактивно заплащане;

- Бонуси;

- Осигурен апартамент под наем за одобрените кандидати, които се преместват от друг град- оборотен, за определен период, частично покритие на наема от МБАЛ „Надежда“;

- Позитивни екипни моменти: Team buildings, коледни тържества, тематични партита специални церемони, др..


Ще очакваме Вашите документи на mbal@nadezhda.bg :

- Диплома за акушерка / специалист по здравни грижи;

- Мотивационно писмо;

- Автобиография с актуална снимка;

- Допълнителни документи по Ваша преценка: дипломи, квалификации, сертификати, препоръки.

Две свободни места за лекари, специализанти по неонатология, обявява МБАЛ "Надежда"

О Б Я В А

На основание чл. 90-95 от Кодекса на труда, във връзка с прием на нови специализанти по реда на Наредба №1 от 22.01.2015г. /изм. и доп. ДВ., бр.58 от 23.07.2019г./ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, съгласно чл.17, ал. 1 и 3 от Наредбата,

1. ОБЯВЯВАМ следните свободни длъжности за СПЕЦИАЛИЗАНТИ в „МБАЛ за женско здраве-Надежда“ ООД:

1.1. „Лекар, специализант по НЕОНАТОЛОГИЯ“ – 2 МЕСТА;

2. Кандидатстването за обявените свободни длъжности за „Лекар, специализант по Неонатология“ се заемат след провеждане на конкурс на основание чл.91 от КТ.

3. Определям едномесечен срок от датата на публикуване на обявата от 10.07.2020г – до 10.08.2020г./17:30часа включително, в който срок, кандидатите подават на електронната поща на лечебното заведение: mbal@nadezhda.bg следните документи:

1.1. Заявление – свободен текст;

1.2. Мотивационнно писмо;

1.3. Диплома за завършено висше образование;

1.4. Автобиография – европейски формат;

1.5. Препоръки, в случай, че кандидатът има издадени такива;

Длъжностната характеристика за съответната конкурсна длъжност се предоставя на разположение на всеки кандидат на посочена от него електронна поща при поискавне.

Конкурсът се провежда по реда на чл. 90-95 от КТ от Комисия на два етапа: допускане до конкурс и събеседване. С одобрените кандидати се сключва срочно трудово правоотношение по реда на чл.11 от Наредба №1.

Обявата е одобрена, съгласно Заповед №РД-01-16К/07.07.2020г. на Управителя на „МБАЛ за женско здраве – Надежда“ ООД

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: