Новини

 • 05.05.2021
  bTV Репортерите: "Спасените" - история за вярата и надеждата!
  Всички Повече
 • 27.04.2021
  Пубертет
  Всички Повече
 • 24.04.2021
  ЗА РАЖДАНЕТО НА БЛИЗНАЧКИТЕ ТЕОДОРА И МИХАЕЛА
  Всички Повече
 • 23.04.2021
  ГРАФИК ЗА РАБОТА ПРЕЗ МАЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ В ПЕРИОДА 30 АПРИЛ – 9 МАЙ 2021
  Всички Повече
 • 22.04.2021
  ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕМ ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ МОМЕНТИТЕ, КОИТО НИ ПОКАЗВАТ, ЧЕ НЕ СМЕ ЩАСТЛИВИ
  Всички Повече

Отделение Хирургия в болница "Надежда" - настояще и перспективи

Доц. Григоров е ръководител на Хирургично отделение в МБАЛ"Надежда"
Завършва медицина през 1985 в Медицинска Академия – София. От 1989 работи като хирург във II Хирургична клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” ЕАД. През месец април 2004 г. става изпълняващ Началник на отделение – клинично в II Хирургична клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” ЕАД.

От 2014 г е Главен административен асистент в ІІ Хирургична клиника на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД. Има 3 специалности – обща хирургия, гръдна хирургия и съдова хирургия. Специализрал е неколкократно в Германия, Женева и Виена. От 2016 г. е част от екипа на болница „Надежда“.

Отделение Хирургия в МБАЛ „Надежда“

Хирургичното отделение в МБАЛ „Надежда“ се състои от консултативно-приемен кабинет, стационар, операционни зали и ендоскопско звено.
Отделението разполага с четири стаи (общо 10 легла), Манипулационна и Регистратура.

Стаите са оборудвани със системи за подаване на кислород и аспирация.

Допълнително имаме заделени легла в Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ), където настаняваме пациентите след по-големи операции за постоперативно лечение и контрол на жизнените функции. Тази дейност се извършва в тясна колаборация и с помощта на колегите от това звено на болницата.

Операционните зали са напълно оборудвани с модерна техника позволяваща извършването на всякакви по обем и вид (минимално инвазивни и отворени)оперативни интервенции.
Предвижда се да бъде пусната в експлоатация допълнителна операционна зала, в която да се извършват малки оперативни интервенции под локална анестезия.

Направления, в които работи Хирургично отделение:


Първо, бих искал да отбележа, че отделението е с второ ниво на компетентност и има договор със Здравната каса. Специалистите работят в следните направления:

 • Обща хирургия

Става дума за хирургия на телесните повърхности при възпалителни процеси, козметично значими процеси, оперират се кожни тумори – доброкачествени и злокачествени.

Поставят се Port Cath устройства за провеждане на продължителна химиотерапия.

Специализирани сме в консултирането и лечението на трудно зарастващи рани.

 • Хирургия на гърдата

Сериозно представителство има хирургията на гърдата, като в това се включват както доброкачествените, така и злокачествени лезии на млечните жлези. Обемът на операции е много голям и това направление е изключително добре разработено.

 • Коремна хирургия

Също така оперираме с голям асортимент в областта на коремната хирургия, като тук може да се постави акцент върху минимално инвазивните оперативни интервенции. Разбира се, извършваме както малки, така и средни, големи и много големи коремни операции.

Разработена е изцяло херниалната хирургия – операт се всички видове хернии на коремната стена и диафрагмални хернии, билиарната , чернодробната хирургия и панкреасна хирургия, хранопроводната и стомашна хирургия, хирургията на тънкото, дебелото и правото черво и хирургията на ретроперитонеума.


Като операции с много голям обем мога да спомена дебелочревни резекции по повод неоплазми, стомашни резекции и гастректомии при злокачествени новообразувания на стомаха и хранопровода.

Разбира се, опитваме се винаги да бъдем минимално инвазивни, да работим лапароскопски, но при по-големите интервенции работим и класическа отворена хирургия.
Работим в екип с колегите гинеколози при разширени оперативни интервенции на органите в малкия таз.

 • Проктология

Интересен акцент е поставен върху проктологията. Това е онази област от хирургията, която се занимава с хирургичните заболявания в областта на аналното пространство и тук смятам, че сме едно от първите клинични звена, които използват широко и имаме натрупан опит с приложението на лазерните технологии в лечението на хемороидалната болест, на перианалните фистули, дермоидните кисти, кондиломите в перианалното пространство и имаме амбицията да разширяваме тази дейност и да я развиваме.

Също така работим , но в по-малък аспект, гръдна хирургия, като използваме и видеоасистираната торакоскопия и в малък обем развиваме и съдова хирургия, като тук се акцентира върху конструирането на AV (артерио-венозни) фистули, оперативно и съвременно лазерно лечение на варикозната болест или разширените вени на долните крайници и други заболявания, които са в областта на съдовата хирургия.

Нашите амбиции

Освен приложението на лазерните технологии в проктологията, имаме амбициите да разработваме в по-широк аспект и онкологичната хирургия, като се надяваме в бъдеще да може да прилагаме HIPEC протоколите за профилактично, първично или вторично лечение на злокачествените заболявания ангажиращи перитоеума – първични тумори на перитонеума, метастатични лезии от овариален ,дебелочревен, стомашен сарцином, първични злокачествени тумори на апендикса. Това ще се извършва в синхрон и тясна колаборация с клиниката по Медицинска онкология в нашата болница.

В отделението работят седем хирурзи със специалност „Обща хирургия“ и един хирург уролог, който осъществява и консултативната дейност за цялата болница по урологичните проблеми.

Допълнително аз притежавам специалност по гръдна и съдова хирургия. Целта е отделението да е обезпечено със специалисти с натрупан опит, да има взаимозаменямост в екипите и да се разширява все повече обемът на оперативните интервенции. Разбира се, отделни колеги са специализирани в конкретни области. Мога да спомена д-р Атанасов, който е специалист в областта на хирургичното лечение на заболяванията на млечната жлеза с много голям опит, както и д-р Макки – специалист по андрологични и урологични операции.

« Обратно

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: