Новини

 • 24.09.2021
  Болница "Надежда" ще вземе участие в най-големият форум за репродуктивно здраве в Обединеното Кралство - The F ...
  Всички Повече
 • 23.09.2021
  Под микроскоп яйцеклетките приличат на малки блестящи перли
  Всички Повече
 • 18.09.2021
  Изследвайте регулярно хормоните, които показват състоянието на яйчниковия резерв.
  Всички Повече
 • 17.09.2021
  Честит празник на вярата, надеждата и любовта!
  Всички Повече
 • 14.09.2021
  АКТИВНА Е ФОРМАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТЕН ПАКЕТ "ОЦЕНКА НА ЯЙЧНИКОВ РЕЗЕРВ" ЗА ЖЕНИ ОТ 28 ДО 39 ГОДИНИ
  Всички Повече

Условия за кандидатстване

Кой може да кандидатства според правилника на Център за асистирана репродукция:

Това е всяка жена до 43-годишна възраст, български гражданин или със статут на постоянно пребиваващ в Р. България, която отговаря на заложените медицински критерии, заложени в Правилника за дейността на Фонд Асистирана Репродукция.

Медицински индикации за кандидатстване:

1. Тубарен фактор (проблеми с маточни тръби) при жената като:

а) Липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
б) Едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
в) Двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
г) Едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
д) Двустранна интерстициална или истмична стеноза;
е) Състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение, че не е настъпвала вътрематочна бременност;
ж) Доказана тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;

2. Стерилитет, свързан с мъжки фактор:

а) Азооспермия (Azoospermia), при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;
б) Олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
• Обем на еякулата < 1,0 ml;
• Концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
• Сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
• Сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
• Наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

3. Стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS (Луф Синдром);

4. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология (т.нар. неясен фактор)

Не се извършва одобрение, независимо от налични медицински индикации в следните случаи:

1. Съществуват контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;(Виж наредбата)

2. Липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на АМХ > 0,5 ng/ml.

3. При жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 1. Центърът не одобрява заявления за извършване на втори, трети и четвърти.

Източник: https://www.car-bg.org

Подготовка на документите

Как да подготвите и подадете документи:

Преди да подадете заявления в „Центъра за асистирана репродукция", трябва да сте избрали лечебно заведение по асистирана репродукция, което има подписан договор за работа с Центъра. „Надежда Репродуктив – София“ има сключен договор с ЦАР.

Документите за кандидатстване се подготвят от лечебното заведение, след като Вашият лекар е потвърдил, че имате право съобразно медицинските показатели да се възползвате от финансиране на ин витро процедура от ЦАР.

Когато кандидатствате за финансово подпомагане от ЦАР, имайте предвид, че необходимите документи са различни за първи и пореден опит. Броят се опитите, извършени със средства от ЦАР, а не тези изобщо.

Документите за кандидатстване се изготвят съвместно с нашия координатор и след това се подават лично от пациента или чрез куриер на адрес:

гр. София, ПК 1431
бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 11
Център по асистирана репродукция
(сградата на Центъра по хигиена)

Работно време: от 8.00-12.00 13.00-17.00 ч.

Получаване на заповеди: от понеделник до петък от 9.00 до 12.00 ч.

Как да стигнете до Центъра за асистирана репродукция от МБАЛ "Надежда":

 • Автобус № 83, № 11, № 60
 • Или трамвай № 11 или № 22 до спирка пазар „Красна поляна“ (втората спирка от болница „Надежда“ посока Център).
 • Прехвърляне на автобус № 72 до спирка „Военномедицинска академия“.

Сградата на Центъра по хигиена, където се намира Центърът за асистирана репродукция, е в съседство с ВМА, но на бул. „Акад. Иван Гешов“.

Нашата подкрепа в подготовката на заявителните документи:

За да подготвите своите документи за кандидатстване за финансиране от Центъра за асистирана репродукция, на Ваше разположение е нашият координатор за ЦАР Румяна Караджова.

Всеки делничен ден между 8:30 и 17:00 ч. в болница „Надежда“, както и на e-mail car@nadezhda.bg може да получите необходимата информация във връзка с кандидатстването за финансово подпомагане по ЦАР, както и информация през целия период на самата процедура.

Кандидатстване за първи опит

Подготовка на документи за 1-ви опит:

Преди да подадете заявление в Центъра за асистирана репродукция е необходимо да сте избрали лечебното заведение, в което желаете да бъде извършена процедурата.

Следва преглед при наш специалист, който да установи отговаряте ли на критериите за финансово подпомагане и коя е Вашата индикация. Според определената индикация се подготвя комплект документи, който включва:

 • Етапна епикриза – изготвя се от лечебното заведение;
 • Медицински изследвания – предоставят се от пациента, когато не са извършени в лечебното заведение;
 • Декларации съгласно Наредба №28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция – предоставят се от лечебното заведение;
 • Двустранни копия от личните карти на съпрузите/партньорите с текст „Вярно с оригинала“ и подпис.

Пациентът предоставя необходимите медицински изследвания на нашия координатор лично или на ел. поща car@nadezhda.bg в делнични дни от 8:30 ч. до 17:00ч. и скоро след това получава своя готов комплект за кандидатстване за финансово подпомагане от ЦАР.

Необходими медицински изследвания според индикацията за кандидатстване при 1-ви опит:

Всички документи, предоставени от пациента, следва да бъдат в оригинал, с подпис и печат на лечебното заведение, в което са извършени.

Изследвания, разпечатвани от електронни справки, не се приемат.

Пациенти, на коитоса извършваниизследвания и процедури в МБАЛ „Надежда“, могат да получат своето копие от сектор „Информация“ или да го заявят на тел. 02 441 79 73.

Проблем с маточните тръби – „тубарен фактор“

 • Документи от извършването на един или повече ХСГ (снимка или диск), лапароскопия или лапаротомия със задължително разчитане от лекаря, който е извършил процедурите.
 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР.

Стерилитет, свързан с партньора – „мъжки фактор“

 • Две обикновени спермограми на партньора, извършени в две различни ин витро клиники. Двата спермални анализа следва да не са по-стари от 6 месеца към датата на подаване на заявление и с повече от 30 дни разлика между извършването им. Желателно е поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;
 • Експертно становище от уролог-андролог;
 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml.

Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология – „неясен фактор“

 • Епикризи, удостоверяващи минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI) или ин витро опита.
 • Кръвно изследване на АМХ/ AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР.

Ендометриоза

 • Епикриза от извършена оперативна интервенция и резултат от хистологично (цитологично) изследване, удостоверяващи тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS) или по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;
 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР.

LUF синдром

 • Проследяване на три менструални цикъла с ехографски разчитания и снимки;
 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР.

Кандидатстване за пореден опит

Подготовка на документи за пореден опит:

Независимо от резултата и времето, по което е извършен Вашият опит, необходимите документи за поредния опит зависят от индикацията, с която сте кандидатствали първоначално.

В случай че във Вашето състояние или това на партньора са настъпили промени е необходимо да предоставите съответните медицински документи.


Според определената индикация се подготвя комплект документи, който включва:

 • Етапна епикриза – изготвя се от лечебното заведение;
 • Медицински изследвания – предоставят се от пациента, когато не са извършени в лечебното заведение;
 • Копие от заповедта за финансово подпомагане за предишния опит – предоставя се от пациента, когато не е извършен в лечебното заведение;
 • Декларация за резултат от манипулация - предоставя се от пациента, когато не е извършена в лечебното заведение;
 • Декларации съгласно Наредба №28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция – предоставят се от лечебното заведение;
 • Двустранни копия от личните карти на съпрузите/ партньорите с текст „Вярно с оригинала“ и подпис, само в случаите, когато има преиздаване на документа.

Пациентът предоставя необходимите медицински изследвания на нашия координатор лично или на ел. поща car@nadezhda.bg в делнични дни от 8:30 ч. до 17:00ч. и скоро след това получава своя готов комплект за кандидатстване за финансово подпомагане от ЦАР.

Необходими медицински изследвания според индикацията за кандидатстване:

Проблем с маточните тръби – „тубарен фактор“

 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от0,5 ng/ml;
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР. (Когато между последния опит и подаването на ново заявление са изминали повече от 12 месеца).

Стерилитет, свързан с партньора – „мъжки фактор“

 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР.
 • Експертно становище от уролог-андролог;
 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml.

Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология – „неясен фактор“

 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР. (Когато между последния опит и подаването на ново заявление са изминали повече от 12 месеца).

Ендометриоза

 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР. (Когато между последния опит и подаването на ново заявление са изминали повече от 12 месеца).

LUF синдром

 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml.
 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР. (Когато между последния опит и подаването на ново заявление са изминали повече от 12 месеца).

Кандидатстване за ЧЕТВЪРТИ ОПИТ ин витро

Уважаеми пациенти,

Започна подаването на документи за кандидатсване за четвърта ин витро процедура към Центъра за асистирана репродукция.
Пациентките на „Надежда“, които имат право да се възползват от четвърти опит ин витро, финансиран от ЦАР, не трябва да са навършили 43 години към датата на подаване на заявлението.

От 1 април е необходимо представянето на актуално изследване на Анти-Мюлеров хормон със стойност не по-малка от0,5 ng/ml.

За допълнителна информация, както и за информация, свързана с кандидатстването за финансирани по ЦАР ин витро процедури на естествен цикъл, замразен ембриотрансфер и при фактор: генетични заболявания, моля обръщайте се към нашия координатор за "Център асистирана репродукция" Румяна Караджова на тел: 02/4417979.

Работно време с пациенти: от 8:30 до 17:00 ч. от понеделник до петък.
С уважение, екип "Надежда"

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: