Новини

 • 16.04.2021
  Изследвания при съмнение за генетичен проблем, интервю с проф. д-р Савина Хаджидекова
  Всички Повече
 • 15.04.2021
  Генетични причини за повтарящи се аборти, интервю с проф. д-р Хаджидекова
  Всички Повече
 • 14.04.2021
  Проф. д-р Савина Хаджидекова: Генетични причини за инфертилитет
  Всички Повече
 • 13.04.2021
  Д-р Десислава Станева е сред избраните в проекта на Дарик Радио "40 от 40"
  Всички Повече
 • 06.04.2021
  ПОДХОДЪТ КЪМ ВСЕКИ ПАЦИЕНТ Е СТРОГО ИНДИВИДУАЛЕН - интервю с Деница Великова, биолог в Андрологична лаборатори ...
  Всички Повече

Донорството на яйцеклетки и сперматозоиди е доброволен, алтруистичен, безвъзмезден, анонимен акт, чрез който жени и мъже, донори на репродуктивен материал, помагат на хора с репродуктивни проблеми да сбъднат своята мечта за дете.

Всички, които желаят да дарят яйцеклетки или сперматозоиди трябва да отговарят на определени изисквания, за да станат дарители. Тези изисквания са заложени в Наредба №28 на Министерството на здравеопазването за дейностите по асистирана репродукция от 20 юни 2007 г.

Дейността се контролира от ИА „Медицински надзор“

ЗА ЖЕНИТЕ - ДОНОРИ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ

Законови изисквания:

 • Жената –донор трябва да бъде на възраст от 18 до 34 (включително) навършени години при неродствено даряване на яйцеклетки и от 18 до 38 години при родствено даряване на яйцеклетки.
 • Жените, които желаят да дарят яйцеклетки трябва да имат поне едно живородено дете.
 • Жените - донори на репродуктивен материал трябва да бъдат физически и психически здрави, без данни за наследствени генетични заболявания. Преди да стартира процедура по даряване на всяка жена, изразила желание да стане донор, се правят пълни изследвания съобразно изискванията на Наредба №28 на МЗ/ 20 юни 2007 г. В болница „Надежда” на бъдещите донори задължително се правят и генетични изследвания, като по преценка на лекаря могат да бъдат назначени допълнителни консултации с различни специалисти. На базата на резултатите от медицинските изследвания, лекарска комисия от болницата дава становище, дали жената може да пристъпи към акта на даряване на репродуктивен материал.

Ограничения в броя на извършените дарявания:

Донорите на яйцеклетки могат да даряват до общо пет (5) реализирани бременности, като в това число се включват и собствените (родени от жената-донор) деца. Информацията за реализираните бременности се следи от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.Всеки потенциален донор се проверява по служебен път за предходни дарявания в Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.

Всеки дарителски акт се регистрира задължително в Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, като всяка яйцеклетка получава служебен идентификационен номер, под който се завежда в регистрите на агенцията.

Донорството на яйцеклетки е анонимно:

При неродственото донорство жените, получили донорска яйцеклетка, нямат информация за самоличността на дарителката на тази яйцеклетка. Донорът от своя страна също няма право да получи информация кой е рецепиентът на неговия репродуктивен материал.

Донорството на яйцеклетки не се заплаща:

Според Наредба №28/2007 на МЗ за дейностите по асистирана репродукция е допустимо единствено обезщетяване на донорите в разумни размери за направени разходи за път, настаняване и престой, отсъствие от работа, за причинен дискомфорт и болка, за пропуснати ползи и др.

Съгласието за донорство се удостоверява от нотариално заверена декларация –информирано съгласие:

Жените могат да пристъпят към процедурата по даряване след като представят нотариално заверена от тях Декларация – информирано съгласие за включване в процедура за даряване на яйцеклетки.

Каква е процедурата по даряване на яйцеклетки?

Преди началото на донорския акт всеки кандидат - донор се запознава подробно с етапите и същността на предстоящата процедура и подписва подробно информирано съгласие за това. Задължително изискване е жената да е изразила своята воля за даряване на репродуктивен материал пред нотариус.

Процедурата отнема от 9 до 13 дни и представлява стимулация под стриктен медицински контрол, с приложението на ниски дози хормонални препарати. Яйцеклетките се извличат, чрез пункция на яйчниците. Пункцията се извършва за около 5-10 минути, под пълна упойка и спазването на медицинските стандарти. След процедурата, жената –донор остава в клиниката няколко часа, през които следим състоянието й. С това процедурата по даряването завършва.

ЗА МЪЖЕТЕ - ДОНОРИ НА СПЕРМАТОЗОИДИ

Законови зисквания:

Потенциалния донор на сперматозоиди при непартньорско даряване се подбира на базата на неговото здравословно състояние, възраст и медицинска история.

 • Изисква се донорите - мъже на репродуктивен материал да са пълнолетни лица и да не са поставени под запрещение;
 • Да не страдат от наследствени хронични заболявания, да са психически и физически здрави, с нормални спермални показатели;
 • На всеки мъж, подходящ за донор на репродуктивен материал, задължително се прави изследване за ХИВ, Сифилис, Хепатит В и С; Трихомони, Уреоплазма, Микоплазма. Прави се репродуктивен скрининг, ДНК-тест за фрагментации.

Как протича процедурата?

Процедурата по даряване стартира след подписване на Декларация - информирано съгласие за донорство на сперматозоиди.

Дареният репродуктивен материал се поставя под карантина за срок от 6 месеца, за да се елиминира риск от предаване на инфекции.
Преди освобождаването на пробата и нейното използване, донорът отново посещава клиниката за повторни пълни изследвания (вирусологични и микробиологични).

Има ограничения в броя на извършените дарявания:

 • Донорите на сперматозоиди могат да даряват до общо 5 реализирани бременности (включително и собствени деца). Информацията за това колко пъти едно лице е било донор на репродуктивен материал се получава от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. Всеки потенциален донор се проверява по служебен път за предходни дарявания в ИА „Медицински надзор”.

Всеки дарителски акт се регистрира задължително в ИА „Медицински надзор”.

Донорството на сперматозоиди е безвъзмездно:

Според Наредба 28 е допустимо единствено и само обезщетяване на донорите в разумни размери за направени разходи за път, настаняване и престой, отсъствие от работа, за причинен дискомфорт, за пропуснати ползи и др.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАРИТЕЛСКИЯ АКТ:

По смисъла на закона, детето, което може да се роди вследствие на ин витро процедура с донорска яйцеклетка или донорски сперматозоиди е дете на семейството, приело донорския материал. Донорът – жена или донорът - мъж не носи никаква законова отговорност и няма право на претенции относно успеха на процедурата, и реализираната бременност вследствие на дарителският акт.

ЗА ДОНОРСТВОТО НА РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИАЛ В БОЛНИЦА "НАДЕЖДА"

Не се допуска „селекция“ на донори на репродуктивен материал.

 • Включването на донори в програмата на болница "Надежда" не се извършва по външни физически показатели, социален статус, етническа, верска принадлежност, или друг признак, който дискриминира или уронва човешкото достойнство.
 • За нас, екипът на "Надежда", водещ критерий за включване на жена или мъж в донорската ни програма е мотивът, който стои зад донорския акт. Хората, които пристъпват към даряване на репродуктивен материал, трябва да осъзнават това като жест на взаимопомощ и съпричастност към семействата, борещи се за свое дете.
 • Наред със законовите изисквания за даряване на репродуктивен материал, ние твърдо отстояваме етичните измерения на донорския акт.

За да гарантира прозрачността и етичните принципи на донорството, МБАЛ „Надежда“ си партнира с фондация „Майки за донорството“. Координаторите на организацията оказват пълно съдействие на донорите в МБАЛ „Надежда“ и по време на цялата процедура имат възможност да бъдат до тях, спазвайки всички законови изисквания свързани с дарителския акт.

Отговорността към здравето на донорите преди, по време и непосредствено след дарителската процедура е наша приоритетна задача.

Към процедурата за даряване на репродуктивен материал се пристъпва само, ако тя не представлява опасност за здравето на донора и реципиента на репродуктивен материал.

ФОНДАЦИЯ "МАЙКИ ЗА ДОНОРСТВО" - ПАРТНЬОРИ НА БОЛНИЦА "НАДЕЖДА"

Над 250 000 са двойките в България, които имат репродуктивни проблеми. Немалък процент от тях се нуждаят от донорство на репродуктивен материал, за да станат родители.

Много достойни жени и мъже откликват на тази болка и анонимно, безвъзмездно, със сърце и любов даряват частица от себе си в името на новия живот, и щастието от сбъднатото родителство. Подкрепа в тази благородна мисия е екипът на фондация „Майки за донорството".

Всеки, който желае да стане донор на репродуктивен материал може да получи съдействие и пълноценна, изчерпателна информация за донорския акт от координаторите на фондацията.

Повече за дейността на "Майки за донорството" може да намерите на сайта на организацията:www.maikizadonorstvo.com

Горди сме, че болница "Надежда" е партньор на фондация "Майки за донорство".

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: