Новини

 • 25.07.2019
  Болница "Надежда" обявява едно свободно място за лекар специализант за специалност „Акушерство и гинекология“
  Всички Повече
 • 14.06.2019
  Започна VII-мата научна конференция на Българската асоциация по Медицинска онкология
  Всички Повече
 • 12.06.2019
  Myoma and Fertility Workshop, 13-14 Sep 2019. Stay tuned, registration is opening soon!
  Всички Повече
 • 07.06.2019
  Проучване на български онколози в областта на психоонкологията печели признанието на световната онкологична об ...
  Всички Повече
 • 05.06.2019
  Какво е необходимо да знаете за получаването на болнични листове и епикризи в МБАЛ "Надежда"
  Всички Повече

ЗА ДОНОРСТВОТО

Донорството на яйцеклетки и сперматозоиди е доброволен, алтруистичен, безвъзмезден, анонимен акт, чрез който жени и мъже, донори на репродуктивен материал, помагат на хора с реродуктивни проблеми да сбъднат своята мечта за дете.

Всички, които желаят да дарят яйцеклетки или сперматозоиди трябва да отговарят на определени изисквания, за да станат дарители.

Тези изисквания са заложени в Наредба №28 на Министерството на здравеопазването за дейностите по асистирана репродукция от 20 юни 2007 г.

Дейността се контролира от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

КОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ ДОНОР НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ

 • Възрастови ограничения: Жената –донор трябва да бъде на възраст от 18 до вкл. 34 навършени години при неродствено даряване на яйцеклетки и от 18 до 38 години при родствено даряване на яйцеклетки.
 • Жените, които желаят да дарят яйцеклетки трябва да имат поне едно живородено дете.
 • Жените - донори на репродуктивен материал трябва да бъдат физически и психически здрави, без данни за наследствени генетични заболявания.
 • Преди да стартира процедура по даряване на всяка жена, изразила желание да стане донор, се правят пълни изследвания съобразно изискванията на Наредба №28 на МЗ/ 20 юни 2007 г.
 • В болница „Надежда” на бъдещите донори задължително се правят и генетични изследвания, като по преценка на лекаря могат да бъдат назначени допълнителни консултации с различни специалисти. На базата на резултатите от медицинските изследвания, лекарска комисия от болницата дава становище, дали жената може да пристъпи към акта на даряване на репродуктивен материал.
 • Ограничения в броя на извършените дарявания: Донорите на яйцеклетки могат да даряват до общо пет (5) реализирани бременности, като в това число се включват и собствените (родени от жената-донор) деца. Информацията за реализираните бременности се следи от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ (в линк)
 • Всеки потенциален донор се проверява по служебен път за предходни дарявания в Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
 • Донорството на яйцеклетки е анонимно: При неродственото донорство жените, получили донорска яйцеклетка нямат информация за самоличността на дарителката на тази яйцеклетка. Донорът от своя страна също няма право да получи информация, кой е рецепиентът на неговия репродуктивен материал.
 • Всеки дарителски акт се регистрира задължително в Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, като всяка яйцеклетка получава служебен индентификационен номер, под който се завежда в регистрите на агенцията.
 • Донорството на яйцеклетки не се заплаща: Според Наредба №28/2007 на МЗ за дейностите по асистирана репродукция е допустимо единствено обезщетяване на донорите в разумни размери за направени разходи за път, настаняване и престой, отсъствие от работа, за причинен дискомфорт и болка, за пропуснати ползи и др.
 • Нотариално заверена декларация – информирано съгласие: Жените могат да пристъпят към процедурата по даряване след като представят нотариално заверена от тях Декларация – информирано съгласие за включване в процедура за даряване на яйцеклетки.

ПРОЦЕДУРАТА ПО ДАРЯВАНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ:

Преди началото на донорския акт, всеки кандидат - донор се запознава подробно с етапите и същността на предстоящата процедура и подписва подробно информирано съгласие за това. Задължително изискване е жената да е изразила своята воля за даряване на репродуктивен материал пред нотариус.

Процедурата отнема от 9 до 13 дни и представлява стимулация под стриктен медицински контрол, с приложението на ниски дози хормонални препарати.

Яйцеклетките се извличат, чрез пункция на яйчниците. Пункцията се извършва за около 5-10 минути, под пълна упойка и спазването на медицинските стандарти.

След процедурата, жената –донор остава в клиниката няколко часа, през които следим състоянието й. С това процедурата по даряването завършва.

За всеки от етапите на процедурата ще бъдете подробно информирана.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАРИТЕЛСКИЯ АКТ:

По смисъла на закона, детето, което може да се роди в следствие на ин витро процедура с донорска яйцеклетка е дете на семейството, приело донорския материал.

Донорът – жена не носи никаква законова отговорност и няма право на претенции относно успеха на процедурата и реализираната бременност в следствие на дарителския акт.

ДОНОРСТВОТО НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ В НАДЕЖДА:

 • Твърдо вярваме в и отстояваме етични измерения на донорския акт.

В болница Надежда не се допуска „селекция“ на донори на репродуктивен материал. Включването на донори в програмата на болница Надежда не се извършва по външни физически показатели, социален статус, етническа, верска принадлежност, или друг признак, който дискриминира или уронва човешкото достойнство.

За нас, екипът на Надежда, водещ критерий за включване на жена или мъж в донорската ни програма е мотивът, който стои зад донорския акт.

Хората, които пристъпват към даряване на репродуктивен материал трябва да осъзнават това като жест на взаимопомощ и съпричастност към семействата, борещи се за свое дете.
Наред със законовите изисквания за даряване на репродуктивен материал, ние твърдо отстояваме етичните измерения на донорския акт.

 • Прозрачността е принцип.

За да гарантира прозрачността и етичните принципи на донорството МБАЛ „Надежда“ си партнира с фондация „Майки за донорството“. Координаторите на организацията оказват пълно съдействие на донорите в МБАЛ „Надежда“ и по време на цялата процедура имат възможност да бъдат до тях, спазвайки всички законови изисквания.

 • Отговорност към вашето здраве.

Отговорността към здравето на доноритепреди, по време и непосредствено след дарителската процедура е наша приоритетна задача. Към процедурата за даряване на репродуктивен материал се пристъпва само, ако тя не представлява опасност за здравето на донора на репродуктивен материал.

Ние, екипът на Надежда, изказваме своята благодарност към всички дарители на репродуктивен материал,

които приеха донорството като своя мисия, основана на човечност, съпричастност към болката на другия и с обич – в името на новия живот.

Благодрим ви!

ФОНДАЦИЯ "МАЙКИ ЗА ДОНОРСТВО"

Около 250 000 са двойките в България, които имат репродуктивни проблеми. Не малък процент от тях се нуждаят от донорство на репродуктивен материал, за да станат родители.

Много достойни жени и мъже откликват на тази болка и анонимно, безвъзмездно, със сърце и любов даряват частица от себе си в името на новия живот и щастието от сбъднатото родителство.

В тази мисия наш партньор е фондация „Майки за донорството“.

Всеки, който желае да стане донор на репродуктивен материал може да получи подкрепа и пълноценна, изчерпателна информация за донорския акт от координаторите на фондацията.

 • Повече за дейността на фондацията може да намерите на: www.maikizadonorstvo.com

Донорството на яйцеклетки и сперматозоиди е доброволен, алтруистичен, безвъзмезден, анонимен акт, чрез който жени и мъже, донори на репродуктивен материал, помагат на хора с реродуктивни проблеми да сбъднат своята мечта за дете.

Всички, които желаят да дарят яйцеклетки или сперматозоиди трябва да отговарят на определени изисквания, за да станат дарители.

Тези изисквания са заложени вНаредба №28 на Министерството на здравеопазването за дейностите по асистирана репродукция от 20 юни 2007 г.

Дейността се контролира отИзпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: