Новини

  • 22.10.2021
    Д-р Георги Стаменов е номиниран за Любимец на България в категорията Медицината
    Всички Повече
  • 21.10.2021
    МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДОСТЪПВАНЕ И ПРЕСТОЙ В МБАЛ "НАДЕЖДА" ПРИ COVID-19
    Всички Повече
  • 20.10.2021
    ДОСТЪП БЕЗ ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ДО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА“ В PARADISE CENTER
    Всички Повече
  • 20.10.2021
    Текстилна токсичност: Какво дебне в дрехите ви?
    Всички Повече
  • 20.10.2021
    Ранното диагностициране на рака на гърдата увеличава многократно шансовете за пълно излекуване
    Всички Повече

Какво предлагаме:

Гинекологични прегледи
Консултации при инфертилитет
Взимане на секрет за микробиология
Цитонамазка
Ултразвук
Биопсия на ендометриум
Колпоскопия
Хистеросалпингография (проходимост на тръби)

Андрология:

Консултация с андролог

TESE – тестикуларна биопсия
MESA – епидидимална аспирация

АРТ (Асистирани репродуктивни технологии):

КОХС – контролирана овариална хиперстимулация

IUI – вътрематочна инсеминация: стимулирани и нестимулирани цикли
IVF/ICSI стимулирани цикли и нестимулиран цикъл (спонтанен)

Донорска програма – сперматозоиди и яйцеклетки

Донорска програма – сперматозоиди и яйцеклетки

Криоконсервация на гамети на пациенти с онкологични заболявания

Семинологична лаборатория:

Спермограма – CASA

Обработка на сперматозоиди: MACS, gradient, swim up, центрофугиране
Обработка с преживяемост
Крюгер тест за морфология
SDI тест за ДНК фрагментация
Halosperm
Антиспермални антитела
Тест за левкоцити
Тест за виталност
Микробиология на еякулат
Криоконсервация на сперматозоиди
Обработка при ретроградна еякулация

Ембриология:

Ин Витро: IVF, ICSI, IMSI

Култивиране на ембриони до 2-5 ден
Селектиране на сперматозоиди с помощта на sperm slow
Наблюдаване развитието на ембрионите с най-съвременната time-lapse системаЕmbryoScope– т.нар. „тайминг“
Лазерен асистиран хетчинг
Визуализиране на вътрешния слой на зона пелуцида и делителното вретено – Oоsight система
Отстраняване на фрагменти и клетки
Криоконсервация на яйцеклетки и ембриони
Биопсия на бластомери и полярни телца за генетична диагностика (FISH; CGH)

Оперативна дейност:

Лапароскопии

Хистероскопии

Офис хистероскопии

Лапаротомии

Интерупцио

Абразио

Ембриоредукция

Серклаж

Пункция на киста

Имунология:

Репродуктивен скрининг панел (T-, Th-, Ts/c-, B-, NK и субпопулации, NKT; AHA, АФА, IgA)

Показатели на клетъчния имунитет
1. Имунофенотипизиране на периферни кръвни левкоцити чрез флоуцитометрия:
- Стандартен панел (T-, Th-, Ts/c-, B-, NK, NKT)
- Разширен панел (T-, Th-, Ts/c-, B-, NK, активирани Т клетки и активирани субпопулации на Т- клетките)
2. Имунофенотипизиране на периферни NK клетки и субпопулации
3. Определяне на Treg клетки
4. Определяне на CD34 стволови клетки
5. Определяне на допълнителни клетъчни маркери, с оглед диагностично уточняване

Показатели на хуморалния имунитет
Автоантитела
1. Антинуклеарни антитела IgG – скрининг тест (ELISA)
/dsDNA, SS-A, SS-B, Sm, RNP, Scl-70, Jo-1, centromer B, histones/
2. ENA-спецификация (ELISA)
Анти-dsDNA; анти-SS-A; анти-SS-B; анти-RNP; анти-Sm; анти-Jo-1; анти-Scl-70
3. Антифосфолипидни антитела IgG- и IgM-скрининг тест
(ELISA)/ACL, PS, PI, PA, B2GP/
4. Антикардиолипинови антитела (IgG+IgM+IgA) - скрининг тест (ELISA)
5. Анти- b2GP1 антитела (IgG+IgM+IgA) - скрининг тест (ELISA)
6. Анти-протромбин антитела (IgG+IgM+IgA) - скрининг тест (ELISA)
7. Антиспермални антитела - скрининг тест (ELISA)
8. Антиовариални антитела - скрининг тест (ELISA)
9. Антинеутрофилцитоплазмени антитела IgG (IF)
10. Антигладкомускулни антитела (IF)
11. Антимитохондриални антитела
Имуноглобулини g/I
IgG, IgM, IgA
Комплемент
Фракция С3; Фракция С4
Показатели на тъканна съвместимост
Крос-мач реакция чрез флоуцитометрия (В-клетъчен и Т-клетъчен)
Имунофенотипизиране на ендoметриални клетки от биопсичен материал чрез флоуцитометрия
Автоложни периферни кръвни мононуклеарни клетки (PBMC) за локална имуномодулация
Туморни маркери
AFP (ELISA); CA-125 (ELISA); MIC1 (ELISA); sgp130 (ELISA)

Генетика и генетични изследвания:

Генетични консултации

Цитогенетичен анализ
Постнатален цитогенетичен анализ - Кариотип (хромозомен анализ)
Пренатален цитогенетичен анализ - Кариотип (хромозомен анализ)
Микрочипов анализ (array CGH)
Предимплантационен генетичен скрининг с микрочипове (array PGS) - Скрининг на ембриони (едно полярно телце); Селекция на ембриони (две полярни телца); Скрининг на бластомер
Предимплантационна генетична диагностика с микрочипова (array PGD) - Диагностика на полярно телце; Диагностика на бластомер
Пренатална диагностика с микрочипове - Хорионни въси
Пренатална диагностика с микрочипове - Амниотична течност
Постнатална диагностика с микрочипове на микроделеционни/микродупликационни синдроми - Периферна кръв

FISH анализ

Предимплантационен генетичен скрининг (PGS) с FISH – бластомер

Предимплантационна генетична диагностика (PGD) с FISH – бластомер
Пренатална диагностика на микроделеционни синдроми с FISH анализ - Синдром на Di George; Синдром на Prader-Willi; Синдром на Smith-Magenis; Синдром наWilliams-Beuren
Постнатална диагностика на микроделеционни/микродупликационни синдроми с FISH анализ - Синдром на Di George; Синдром на Prader-Willi; Синдром на Smith-Magenis; Синдром наWilliams-Beuren

      Страници:
    1. 1
    2. 2
Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: