Новини

 • 26.11.2021
  Д-р Мила Петрова гост в "Духът на здравето": Новите надежди в борбата срещу рака на белия дроб
  Всички Повече
 • 25.11.2021
  Д-р Велислава Донкина: Когато емоциите са заглушени, ''проговаря'' тялото
  Всички Повече
 • 22.11.2021
  ПСИХОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ В БОЛНИЧНА СРЕДА Е КЛЮЧОВА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ
  Всички Повече
 • 18.11.2021
  Интимността е голяма част от живота на мъжа и трябва да се потърси помощ при еректилна дисфункция
  Всички Повече
 • 17.11.2021
  ПОБЕДИТЕЛИТЕ: Историята на Вяра и Надежда!
  Всички Повече

Оплождане

В зависимост от това дали ще бъде приложено класическо ин витро оплождане (IVF) или ИКСИ (ICSI) съществуват ключови разлики в подготовката на яйцеклетките за оплождане и самия лабораторен процес.

Класическо ин витро оплождане:

Яйцеклетките се почистват деликатно от излишни клетки и се прехвърлят в съд с хранителна среда, етикетиран с Вашите имена. Към нея в определена концентрация се добавят и предварително пречистените, обработени и активирани сперматозоиди. Съдът със средата се връща обратно в инкубатора.

Целта е някой от сперматозоидите сам да оплоди яйцеклетката.

Този метод се прилага при изразен женски фактор и когато параметрите от спермограмата при мъжа са в норма или липсват сериозни нарушения в тях.

На следващия ден яйцеклетките са проверяват за наличие на признаци на оплождане наличие на два пронуклеуса, мъжки и женски. Тези оплодени яйцеклетки се наричат пре-ембриони или зиготи. Те ще бъдат наблюдавани и оценявани внимателно през следващите два до пет дни за правилно клетъчно деление и качество, когато вече ще са ембриони.

За процеса на тяхното развитие ще бъдете информирани изчерпателно по телефон от нашите ембриолози.

На следващия ден след пункцията ще разберете за резултата от оплождането броя на оплодените яйцеклетки. Ще ви бъдат дадени и указания кога да очаквате информация за следващите дни.

Обикновено по-пълна информация за развитието предоставяме на ден трети и ден пети, но в някои от случаите това се случва и през останалите дни.

ICSI (интрацитоплазмена инжекция на сперматозоид)
Метод на оплождане, при който само един сперматозоид се инжектира във вътрешността на яйцеклетката, като по този начин се преодоляват нейните прегради.

При ICSI се прилага и IMSI – това е стъпката, която обхваща избора под голямо микроскопско увеличение на добре изглеждащ сперматозоид, който е с правилна форма и размери, без дефекти по отделните му части (главичка, шийка и опашка), за да бъде инжектиран в яйцеклетката.

При метода ICSI яйцеклетките се „оронват“, като ензимно и механично се отстраняват кумулусните клетки. Под микроскоп се оценява тяхната зрялост, качество и се пристъпва към оплождане. Манипулацията се прави с помощта на микроигла под микроскопски контрол с микроманипулатор, който позволява на ембриолога да извършва движения от порядъка на микрони и така да влезе в микрокосмоса на половите клетки.

В яйцеклетката се инжектира един уловен сперматозоид, като преди това микроиглата е преминала през обвивката на яйцеклетката, зона пелуцида и мембраната на самата яйцеклетка.

Инжектираната яйцеклетка се поставя в подходяща среда в инкубатор, като резултатът от оплождането и наличието на пронуклеуси се вижда на следващия ден. Развитието се наблюдава периодично, както при класическа ин витро процедура.

Предпоставки за приложение на ICSI:
Когато сперматозоидите на Вашия партньор са твърде малко, когато не са достатъчно подвижни, когато са с лоша структура (морфология), както и в случаите, когато сперматозоидите са получени чрез тестикуларна биопсия, ние предпочитаме да приложим метода ICSI.

ICSI или IVF

Отговорът на този въпрос не е еднозначен, затова обсъдете вариантите с Вашия лекар.

Решението за избор на единия или другия метод се предопределя от множество фактори като възраст на жената, дали е забременявала преди, причината за незабременяване сега, броя на сперматозоидите, броя на извадените при пункцията яйцеклетки, тяхното качество и др.

При повече яйцеклетки, извадени при пункция, и сравнително добра спермограма може да се приложат и двата варианта.

Легенда за ембрионалното развитие

Ден 0: Денят на Вашата пункция.

Ден 1: В оплодената яйцеклетка (зигота) има оформени два пронуклеуса: един от сперматозоида, един от яйцеклетката. Не всички яйцеклетки, които са събрани при пункция, дават признаци на оплождане. Някои трябва да бъдат изчакани и до втори ден, за да имаме окончателен резултат.

Ден 2: Оплодените яйцеклетки са се разделили на 2-4 клетки.

Ден 3: Правилно развиващият се ембрион вече е разделен на 8 клетки, които наричаме бластомери.

Ден 4: Стадий морула: ембрионът е разделен на 12-16 клетки.

Ден 5-6 ден: Стадий бластоцист: ембрионът вече е съставен от около 110 клетки, които образуват два типа тъкани: вътрешна клетъчна маса, от която се развива плодът и трофоектодермата, от която ще се формират плацента, пъпна връв и околоплодни мембрани.

Това е и максималният период от време (5-6 дни), за който Вашите ембриони могат да престоят в лабораторни условия.

През всеки от тези дни ембриолози правят оценка на развитието им.
Оценяват се деленето (броят клетки), дали са равни, симетрични, дали има наличие на фрагменти, проследява се компактизирането, големината и качеството на бластоцистите.

Ембриоскоп

Анализът на развитието на ембрионите се осъществява посредством конвенционалните методи за наблюдение под микроскоп, но в много от случаите за тази цел използваме най-съвременната към момента система за култивиране и мониториране на ембриони, наречена Ембриоскоп.

Ембриоскопът комбинира в себе си последно поколение инкубатор с вграден микроскоп, камера и специализиран софтуер за мониторинг и анализ на развитието на ембрионите.

Той представлява цялостна система, в която ембрионите се наблюдават без да бъдат вадени от специфичните условия, в които се намират.

Самата система следи 24 часа без прекъсване важните параметри като температура и газове.
Камера заснема развитието на ембриона на всеки 10 минути, в седем различни равнини.

За разлика от конвенционалното наблюдение с микроскоп, с ембриоскопа имаме възможност да наблюдаваме развитието в динамика, като същевременно анализираме и проследяваме в детайли деленето и промените в морфологията на ембриона във всеки един момент.

Това предоставя големи възможности по отношение на селекцията на онези от ембрионите, които имат най-висок имплантационен потенциал.

Данните от анализа се съхраняват и могат да бъдат използвани за по-задълбочени проучвания.

Болница "Надежда" разполага с три такива системи, всяка от които е с възможност за култивиране, мониториране и анализ на 12 ембриона на шест отделни пациенти едновременно.

Ние можем да следим развитието на 216 ембриона едновременно.

В кои случаи се препоръчва използването на Ембриоскоп:

 • При няколко неуспешни опита „ин витро“ Ембриоскопът би ни помогнал да открием причините за имплантационния неуспех, ако те се крият в т.нар. „качество“ на ембрионите. Това може да установим в проследяването на цялостния процес на тяхното развитие: от момента на оплождане на яйцеклетката до деня на трансфера.
 • При лошо качество на ембрионите от предходни опити;
 • За нуждите на предимплантационната диагностика;
 • При по-малък брой яйцеклетки: осигурява се по-добра среда за развитие на ембрионите.
 • Когато получените ембриони са повече имаме възможност за прецизна селекция на тези с най-голям потенциал за имплантация.
Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: