Новини

 • 18.09.2021
  Изследвайте регулярно хормоните, които показват състоянието на яйчниковия резерв.
  Всички Повече
 • 17.09.2021
  Честит празник на вярата, надеждата и любовта!
  Всички Повече
 • 14.09.2021
  АКТИВНА Е ФОРМАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТЕН ПАКЕТ "ОЦЕНКА НА ЯЙЧНИКОВ РЕЗЕРВ" ЗА ЖЕНИ ОТ 28 ДО 39 ГОДИНИ
  Всички Повече
 • 13.09.2021
  КАМПАНИЯТА „ЗАПАЗИ НАДЕЖДА“ НА БОЛНИЦА „НАДЕЖДА“ СЪС СИЛНО ПОСЛАНИЕ ЗА ЖИВОТ!
  Всички Повече
 • 08.09.2021
  Стягане на тазовото дъно
  Всички Повече

Лаборатории

1 Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория е самостоятелно болнично отделение, създадено с цел обслужване на пациентите на болницата и осигуряване на надеждни и бързи лабораторни изследвания. Лабораторията има 3-то (най-високо) ниво на компетентност и работи на 24-часов режим без прекъсване, 7 дни в седмицата.

Вижте повече

2 Имунологична лаборатория

В лабораторията се извършват най-съвременните и уникални изследвания за диагностика и контрол на имунотерапията при пациенти с репродуктивни нарушения, автоимунни заболявания и бременност; вродени и придобити имунодефицитни състояния.

Вижте повече

3 Генетична лаборатория

Лабораторията разполага с най-съвременна техника за различни видове генетичен анализ, включващи светлинен микроскоп със софтуер за кариотипиране и архивиране, инвертен микроскоп, флуоресцентен микроскоп, лазерен скенер за микрочипов анализ, real time PCR апарат, MiSeq секвенатор за секвениране от ново поколение (NGS).

Вижте повече

4 Андрологична лаборатория

Лабораторията е снабдена с най-съвременно оборудване и разполага с последно поколение инкубатори NewBrunswick, създаващи оптимални условия за култивирането на сперматозоидите. Налична е система CASA за компютърна оценка и анализ на сперматозоидите, както и центрофуги с летящи ротори, осигуряващи мека и щадяща обработка на репродуктивните клетки.

Вижте повече

5 Ембриологична лаборатория

Лабораторията е специално проектирана в съответствие с българските и европейските стандарти. Основно помещение, където се осъществява ин витро оплождането и се култивират ембрионите е разделено на 3 сектора, всеки оборудван с ламинарен бокс, стерео микроскоп, инвертен микроскоп и микроманипулатор за извършване на ICSI. Помещението е оборудвано с 5 големи, 9 малки, 2 „benchtop“ инкубатора и 3 ембриоскопа - интегрирани инкубатори, включващи системи за мониторинг, анализ и съхранение на информацията за развитие на ембрионите.

Вижте повече

6 Патохистологична лаборатория

В лабораторията постъпват всички тъканни и клетъчни материали, необходими за диагностика.Обработката на тъканните материали става автоматично, с най-съвременна апаратура. Получават се препарати с много високо качество, което позволява точна диагностична преценка от лекар, тясно профилиран в областта на гинекологичната, акушерската, хирургичната и онкологичната патология.

Вижте повече

7 Вирусологична лаборатория

Изпълнява се широк набор от изследвания както в областта на вирусологията, така и на микробиологията – всички патогени, които имат отношение към репродуктивното здраве.

Вижте повече

8 Микробиологична лаборатория

Микробиологична лаборатория на МБАЛ „Надежда“ е оборудвана със съвременна медицинска техника, необходима за посявка и култивиране на микроорганизмите, с апарат за спешна диагностика на хемокултури, апарат за идентификация на бактериите, термостати и хладилници.

Вижте повече
Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: