Новини

 • 20.10.2021
  ДОСТЪП БЕЗ ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ДО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА“ В PARADISE CENTER
  Всички Повече
 • 19.10.2021
  БЕЗПЛАТНА ЕХОМАМОГРАФИЯ В ПАКЕТ „ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ“ ДО 24 Г.С.
  Всички Повече
 • 12.10.2021
  МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДОСТЪПВАНЕ И ПРЕСТОЙ В МБАЛ "НАДЕЖДА" ПРИ COVID-19
  Всички Повече
 • 12.10.2021
  35% ОТСТЪПКА ОТ LIDL ЗА LUPILU ЗА ПАЦИЕНТИ НА "НАДЕЖДА"
  Всички Повече
 • 11.10.2021
  ИЗЛОЖБАТА „ЗА МЕН Е ВАЖНО ТИ ДА СИ ДОБРЕ“
  Всички Повече

ПАКЕТ ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 3-15 ГОДИНИ

1 месец

 • Обстоен контролен педиатричен преглед – 1 брой:

- на общо състояние и състояние на кожа и лигавици;
- на състояние на носоглътка/гърло, корем, състояние на отделителна система, черен дроб;
- измерване на тегло, ръст, обиколка на гърди, глава, BMI;
- термометрия и пулсоксиметрия;
- преслушване на сърце и бял дроб за определяне на състоянието на сърдечно-съдова и дихателна системи;
- проследяване и оценка на физическо и нервно-психично развитие и умения според възрастта;
- контрол на хранене и обсъждане/препоръки на/за вида и режима на хранене и отглеждане.

 • Серия от изследвания: Урина – общо изследване със седимент; Урина за урокултура; Гърлен секрет;
 • Издаване на здравна карта.


4 месец
- Преглед от детски невролог, съвети за наблюдение за ранни белези за поведение от ранния аутистичен спектър;
- Преглед от детски кардиолог за извършване на ехокардиография.

8 месец
- Серия от изследвания: ПКК с ДКК, СУЕ- Westergeen, ЦРП; кръвна захар, гликиран хемоглобин, АСАТ, АЛАТ, ЛДХ, урея, креатинин, пикочна киселина; липиден профил (холестерол, триглицериди, ХДЛ, ЛДЛ).

12 месец
- Преглед от детски специалист за извършване на абдоминална ехография – общ скрининг на отделителната система.

Пакетът включва извършване на имунизации, включени в задължителния имунизационен календар на страната, след преглед от педиатър. Според възрастта, в която стартира ползването на пакета, се определят и часовете за преглед и поставянето на ваксините. Издава се имунизационен паспорт.


ОБЩИ УСЛОВИЯ:
- Цена на пакета – 350 лв. Заплаща се при стартиране.
- Този пакет не отменя нуждата от записване на детето при личен лекар по НЗОК за воденето на лична здравна профилактична карта под номер и издаване на болничен лист за родител, при нужда.
- Разпределението на отделните прегледи и изследвания при съответните специалисти по месеци е примерно и се определя според индивидуалната анамнеза на детето. Родителят избира кой да бъде педиатърът, а останалите специалисти преглеждат по пакета според възможностите към съответния период.
- Ваксините от задължителния имунизационен календар на Република България, включени в пакета, не се заплащат допълнително, тъй като са безплатни по нормативна уредба. Ваксините извън имунизационния календар се заплащат.
- В случай на предсрочно използване на пакета, последващи прегледи и изследвания могат да бъдат направени и заплатени по редовните цени на МЦ „Надежда Клиникал“ и МБАЛ „Надежда“.
- В случай че останат неизползвани прегледи и изследвания до навършване на съответната възраст или изтичането на пакета, същите остават валидни за срок от 3 месеца. Сумите за тях не могат да бъдат пренасочени или приспаднати от друг пакет. Суми по пакетите не могат да бъдат възстановени, тъй като цената е пакетна и със заложена голяма отстъпка, а отделните медицински услуги се използват с различен интензитет и продължителност според нуждите на детето.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: