Новини

 • 08.12.2021
  Интервю на д-р Стела Чапанова, специалист по асистирана репродукция за в. Доктор.
  Всички Повече
 • 07.12.2021
  МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДОСТЪПВАНЕ И ПРЕСТОЙ В МБАЛ "НАДЕЖДА" ПРИ COVID-19
  Всички Повече
 • 06.12.2021
  ИНТЕНЗИВЕН КУРС ЗА БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ В МЦ "НАДЕЖДА" В PARADISE CENTER
  Всички Повече
 • 03.12.2021
  Празничен работен график на МБАЛ "Надежда" и Медицински център "Надежда" в Paradise Center
  Всички Повече
 • 02.12.2021
  ПОБЕДИТЕЛИТЕ: Историята на Ирена
  Всички Повече

Клиничните изпитвания

Клиниката по Медицинска онкология в МБАЛ „Надежда“ и специалистите в нея са търсени партньори в изследователските екипи на международни клинични изпитвания, в които се разработват нови и съвременни лекарства в областта на онкологията. Често нашите пациенти са едни от първите в България, които имат възможността да се лекуват с нови видове лекарства още преди те да са влезли в рутинна употреба.

Повечето хора знаят много малко или почти нищо за клиничните изпитвания, тяхната цел, как да ги открият или за принципа, по който те се провеждат. Този недостиг на информация вероятно е причината за това, онкоболните пациенти да не участват в клинични изпитвания, както и фактът, че лекарите не ги предлагат достатъчно често като терапевтична възможност.

Изпитване върху 6 000 онкоболни пациенти в САЩ показва, че 85% от тях не знаят какво са клиничните изпитвания или не са сигурни, че участието в клинични изпитвания за тях е било терапевтична възможност. В същото време 75% казват, че ако са знаели навреме, са щели да поискат да бъдат включени в клиничното изпитване. Причините, поради които пациентите не са били включвани в клинични изпитвания, са:

 • тяхната увереност, че „новото, изпитваното” лекарство би се оказало по-неефективно от лечението, което по принцип получават;
 • опасението им, че биха получили плацебо;
 • опасението, че се отнасят с тях като с „опитни мишки”.

От друга страна пациентите, които са участвали в клинични изпитвания са изключително доволни: 97% са заявили, че отношението към тях е било с високо уважение и че оценяват лечението, което са получили като „добро” или „отлично”. Въпреки началните им опасения, че ги ползват за „опитни мишки”, истината е, че лечението, което са получавали е било най-доброто възможно, и те са били стриктно наблюдавани.

Повечето от днешните най-ефективни възможности за лечение на рака са въведени именно чрез клинични изпитвания. Благодарение на предишни клинични изпитвания много пациенти живеят по-дълго. В допълнение към това реанимационните грижи значително са се подобрили и страничните ефекти на химиотерапията, които често са плашещи за пациентите и техните семейства, са по-малко и могат да бъдат по-добре контролирани.

Какво представляват клиничните изпитвания?

Клиничните изпитвания са научни изследвания, които тестват нови лекарства при хора, болни от рак. Търсенето на нови лекарства започва в лабораториите, където учените развиват и тестват своите нови идеи. Ако някой от подходите изглежда обещаващ, той може да бъде тестван върху животни, за да се види как въздейства върху рака на живо същество и дали води до някакви вредни ефекти. Само след дълъг период на тестване в лабораториите едно ново лекарство може да бъде проучвано върху хора, за да се разбере неговата безопасност и ефективност. Клиничното изпитване е последният етап от един дълъг и внимателен процес на изследване върху рака, чиято цел е да намери по-добро лечение, да удължи живота на пациентите и да подобри качеството им на живот.

Клиничните изпитвания са важни за разработването на нови методи на лечение на рака

Клиничните изпитвания дадоха възможност да бъде постигнат значителен напредък в развитието на нови методи в лечението на рака. Някои примери за такъв напредък (хронична миелоидна левкемия, рак на млечната жлеза, рак на шийката на матката) са дадени на кратко по-долу.

Хронична мироидна левкемия (ХМЛ): резултатите от клинични изпитвания, побликувани през 2000 г., революционизираха лечението на тази болест. Лекарството Imatinib силно подобри лечението и намали страничните ефекти. Този метод на използване на молекули, насочени изключително срещу раковите клетки, сега се тества при редица други видове рак.

Рак на гърдата: клинични изпитвания показаха, че в ранните стадии на заболяването съхраняващото хирургично лечение (квадрантектомия), последвано от лъчелечение, има същия ефект върху преживяемостта като по-радикалната хирургична намеса, използвана в миналото.

Рак на маточната шийка: пет големи клинични изпитвания показаха, че химиотерaпия, включваща лекарството Цисплатин, комбинирана с лъчелечение, подобрява преживяемостта. В миналото този вид рак се е лекувал с хирургия, последвана от лъчелечение, или само с лъчелечение, ако хирургията е противопоказна.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: