Новини

 • 29.07.2021
  Проф. Кълвачев участва в кампанията на МОН за повишаване на информираността относно ваксините срещу SARS-COV-2
  Всички Повече
 • 24.07.2021
  РАЖДАНЕТО НА БЛИЗНАЧКИТЕ КАТЕРИНА И МАРТИНА
  Всички Повече
 • 23.07.2021
  АКО ЕДИН КОНТРАЦЕПТИВ ДЕЙСТВА ПРИ ВАША ПРИЯТЕЛКА, НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ЩЕ ДЕЙСТВА НАДЕЖДНО И ПРИ ВАС
  Всички Повече
 • 20.07.2021
  КАЧЕСТВЕНАТА И ПРАВИЛНА КОНТРАЦЕПЦИЯ Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЖЕНАТА
  Всички Повече
 • 16.07.2021
  ВАГИНАЛНАТА КАНДИДОЗА ОБИЧА ЛЯТОТО
  Всички Повече

Какво e химиотерапия?

Химиотерапията представлява използване на противоракови медикаменти за лечение на ракови заболявания. Тя действа по два начина: спира растежа на тумора и предотвратява разпространението на туморни клетки в останалите части на тялото (метастазиране). Химиотерапията може да се назначи след операция (тогава се нарича адювантна химиотерапия) или преди операция (позната като неоадювантна химиотерапия). В първия случай тя има за цел да намали риска от по-нататъшна прогресия (рецидив или метастазиране) на тумора, а във втория – да намали размера на тумора, което прави последващата операция по-ефективна.

Как се прилага химиотерапия?

Съществуват много различни видове химиотерапевтични лекарства, които се използват в днешно време. Някои от тях функционират по-добре дадени самостоятелно, други работят по-добре в комбинация. Лекарят може да ви предпише комбинация от химиотерапевтични лекарства, което се нарича химиотерапевтична схема. Съществуват малък брой химиотерапевтици, които могат да се вземат през устата или да бъдат инжектирани мускулно или подкожно. По-голямата част от тях се прилагат венозно през система.

В зависимост от химиотерапевтичната схема медикаментите могат да се приемат вкъщи или в болница.

Кога се прилага химиотерапия?

Химиотерапията обикновенно започва 4 до 12 седмици след операция. По принцип в днешно време се прилага на 21- или 28-дневен цикъл. Лекарствата се дават седмично или през 3 седмици, като се оставя време на организма да се възстанови от ефектите на химиотерапията. Дължината на цикъла и честотата на вливанията зависят от вида на използвания медикамент. Общият брой курсове, който се назначава, е различен, но обикновено курсовете са 6 или 8.

Видове химиотерапевтични лекарства

Всяко химиотерапевтично лекарство принадлежи към отделен клас медикаменти. Всеки клас упражнява различен ефект върху раковите клетки. Именно поради това различни противоракови лекарства се използват в комбинации помежду си. Основните класове химиотерапевтични медикаменти са описани по-долу:

Клас медикаменти

Механизъм на действие

Представители

Алкилиращи агенти

Разрушават генетичния материал в клетките, който контролира туморния растеж

Циклофосфамид

Антиметаболити

Пречат на клетъчното делене

Метотрексат, 5-Флуороурацил (5ФУ)

Антимикротубулни агенти

Потискат клетъчното делене

Паклитаксел, Доцетаксел, Винорелбин

Противотуморни антибиотици

Унищожават генетичния материал на туморните клетки

Епирубицин

Какво е важно да знаем?

 • Много хора се страхуват от химиотерапията поради тежките ѝ странични ефекти и уврежданията, които нанася на тялото. Въпреки своите странични ефректи, химиотерапията е успешен вариант на лечение.
 • Химиотерапията намалява риска от рецидив след операция.
 • Днес лекарите знаят много повече за химиотерапията и нейното действие отколкото преди. Дозите, които се използват, са изчислени прецизно и съчетани с лекарства, които намаляват страничните ефекти.

Все пак по време на химиотерапия трябва да се подготвите за някои промени в ежедневието си. Въпреки че в почти всички случаи пациентите успяват да съчетаят служебните си задължения с прилагането на химиотерапия, при някои от тях може да се появи обща отпадналост и да се почувстват прекалено изморени, за да изпълняват обичайната си дейност. Ако това се случи с Вас, не се отчайвайте и не губете кураж. Не забравяйте, че неприятните странични ефекти са временно състояние и че след края на химиотерапията ще се почувствате много по-добре. Дотогава Вашият лекуващ лекар ще Ви даде някои предложения как да се справите с най-тежките странични ефекти.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: