Новини

 • 18.09.2021
  Изследвайте регулярно хормоните, които показват състоянието на яйчниковия резерв.
  Всички Повече
 • 17.09.2021
  Честит празник на вярата, надеждата и любовта!
  Всички Повече
 • 14.09.2021
  АКТИВНА Е ФОРМАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТЕН ПАКЕТ "ОЦЕНКА НА ЯЙЧНИКОВ РЕЗЕРВ" ЗА ЖЕНИ ОТ 28 ДО 39 ГОДИНИ
  Всички Повече
 • 13.09.2021
  КАМПАНИЯТА „ЗАПАЗИ НАДЕЖДА“ НА БОЛНИЦА „НАДЕЖДА“ СЪС СИЛНО ПОСЛАНИЕ ЗА ЖИВОТ!
  Всички Повече
 • 08.09.2021
  Стягане на тазовото дъно
  Всички Повече

Отделение „Образна диагностика“ е предназначено за извършване на рентгенови изследвания, компютърна томография и ехография. То отговаря на всички съвременни световни изисквания.

Лекарите, работещи в отделението, са образни диагностици с призната специалност, профилирани в различните подспециалности като спешна образна диагностика, онкология, неврорентгенология, гастро-интестинална рентгенология, уро-генитална рентгенология, мускуло-скелетна рентгенология, торакална рентгенология, сърдечно-съдова рентгенология, мамодиагностика, педиатрична образна диагностика.


Лекарите в отделението по Образна Диагностика работят по европейските стандарти за добра медицинска практика и прилагат редица иновативни техники на изследване в отделните сфери на специалността.

Философията на работещите в отделението по "Образна Диагностика" в болница за женско здраве "Надежда“ е ориентирана изцяло към пациента.

Ние възприемаме грижата за пациента като наша основна задача, като всяко проведено изследване се интерпретира от специалист образен диагностик, а резултатите се обсъждат съвместно с пациента. Нашата цел е всеки пациент да напусне отделението с готов резултат или проведена консултация, когато това е необходимо.


Отделението по образна диагностика в МБАЛ за женско здраве "Надежда" е оборудвано с изцяло нова апаратура последно поколение в тази област.

Всички образи са изцяло дигитализирани, извършват се всички рентгенови изследвания, правят се мамографии, ехомамографии, компютър-томографии, остеоденситометрия.

Апаратурата на отделението по Образна диагностика е така комплектована, че да отговаря на нуждите на една болница за женско здраве с възможност за най-ниски дози на облъчване.

Компютърният томограф е единственият по рода си в страната, като позволява намаляване на дозата лъчение с 50%. Ехографският апарат разполага с уникална матрична сонда, което позволява детайлно висококачествено изследване във всички дълбочини на обекта. Има и функция за еластометрия, за оценка на евентуални формации и диференциална диагноза на доброкачествени и злокачествени заболявания.

Оборудването, с което работим:

КТ уредба – 16 канален Optima CT520 на GE, с възможност да намали до 50% дозата на лъчение по време на изследването.

Уредба за графии с вертикален стенд – Brivo DR – F на GE

Мамографска уредба – Senographe Essential на GE

Мобилен апарат тип „С“ рамо – ОЕС 9900 на GE

Кабинет с апарат за измерване на костна плътност – DPX Pro на GE

Кабинет с ехографски апарат Voluzon E8, снабден с абдоминална, обемна за 4D и матрична сонда за периферни структури 15 MHz.

Кабинети

Кабинетите на отделение Образна диагностика са разположени на партерния етаж на болницата.

ЦЕНТРАЛНО ФОАЙЕ:

Калбинет 043: Консултативен лекарски кабинет. Тук може да запишете час за изследване.

Кабинет: Остеоденситометрия- в непосредствено съседство до кабинет 043

Кабинет: Ехографии- в непосредствено съседство до кабинет 043

Кабинет 041: Компютърна томография

Кабинет 040: Рентгеноскопия

Кабинет 039: Подготвителни рентгеноскопии

Кабинет 038: Мамография

Кабинет 037: Кабинет рентгенографии

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: