Новини

 • 22.10.2021
  Д-р Георги Стаменов е номиниран за Любимец на България в категорията Медицината
  Всички Повече
 • 21.10.2021
  МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДОСТЪПВАНЕ И ПРЕСТОЙ В МБАЛ "НАДЕЖДА" ПРИ COVID-19
  Всички Повече
 • 20.10.2021
  ДОСТЪП БЕЗ ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ДО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА“ В PARADISE CENTER
  Всички Повече
 • 20.10.2021
  Текстилна токсичност: Какво дебне в дрехите ви?
  Всички Повече
 • 20.10.2021
  Ранното диагностициране на рака на гърдата увеличава многократно шансовете за пълно излекуване
  Всички Повече

ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА КЛИНИКАТА ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ В БОЛНИЦА НАДЕЖДА: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

20.03.2020

 • КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ ЗА ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ИНФЕКЦИЯ С COVID-19?

Наличната до този момент информация относно инфекцията с COVID-19 показва по-голям риск от заразяване и по-тежко протичане при болни с онкологични заболявания, които провеждат химиотерапия, имунотерапия или които са били на подобно лечение в последните 3 месеца.

 • КАК СЕ ОТРАЗЯВА ТЕРАПИЯТА НА ИМУННАТА СИСТЕМА И ПО-ЗАСТРАШЕН ЛИ СА ПАЦИЕНТИТЕ, КОИТО В МОМЕНТА ПРОВЕЖДАТ ХИМИОТЕРАПИЯ?

Противотуморното лекарствено лечение до голяма степен потиска имунна система и прави болните, по –податливи на инфекции от различен произход – вирусни, бактериални. Често, в хода на провежданата химиотерапия, след преценка от лекуващия онколог и с цел да се намали риска от евентуална инфекция, се прилагат растежни фактори. Тяхната цел е подпомагане на костния мозък в справянето на различни източници на инфекции. Нерядко се прави профилактично лечение и с широкоспектърни антибиотици, отново единствено и само след консултация с лекуващия медицински онколог.

 • МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ ОТЛОЖЕНА ХИМИОТЕРАПИЯТА В УСЛОВИЯТА НА УСЛОЖНЕНА ВИРУСНА ОБСТАНОВКА?

Данните в момента сочат, че адювантната, т.нар. профилактична имиотерапия не трябва да се отлага във връзка с пандемията. Но всички пациенти, получаващи химиотерапия, се смятат за ранима популация, застрашена от по-сериозни усложнения от подобна инфекция. Подходът също трябва да бъде строго индивидуален и обсъден с лекуващия онколог. Трябва много подробно да се обсъди риска от отлагане на лечението, ползата от провеждането и и не на последно място токсичността и поносимостта на прилагането лечение. Когато се реши, че ползата от химиотерапията е малка и съществуват други лечебни методи, без имуносупресия /напр. хормонална терапия/, лечението трябва да се преосмисли.

 • В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМА ГРИПОПОДОБНИ СИМПТОМИ, ЩЕ БЪДЕ ЛИ ОТЛОЖЕНО ЛЕЧЕНИЕТО?

Категорично лечението ще бъде отложено. Провеждането на противотуморно лекарствено лечение на фона на грипопободни оплаквания е недопустимо, тъй като излага пациентът на ненужен риск.

 • КАКВИ СА ПРЕПОРЪКИТЕ КЪМ ПАЦИЕНТИТЕ, НА КОИТО ИМ ПРЕДСТОИ ХИМИО, ЛЪЧЕ ИЛИ ИМУНОТЕРАПИЯ?

- Спазвайте на основни правила: изолиране, добра лична хигиена, предпазни средства;

- Ако не се чувствате добре или имате съмнение за рутинното си посещение в Клиниката по медицинска онкология, моля се свържете по телефона с екипа ни, за да обсъдите с него/нея евентуалните проблеми и рискове; обсъдете подробно състоянието си, за да може лекарят да вземе правилно решение. Идването в Клиниката в нестабилно състояние, със субфебрилитет или фебрилитет би изложило на ненужен риск както пациента, така и медицинския персонал и останалите болни в цялата болница.

- При възможност, изследвайте кръвните показатели чрез личен лекар с цел максимално намаляване времето за престой в Клиниката. Ако тези кръвни изследвания имат контролен характер – за оценка на токсичността след провеждана химиотерапия, те мога да бъдат изпращани на лекуващия медицински онколог по телефон или мейл – по този начин се избягва идването до Клиниката.

- До този момент няма информация за полза от провеждане на профилактична антивирусна терапия при имуносупресирани пациенти. Tamiflu не се смята за ефективна терапия при COVID-19

 • АКО ПРЕДСТОИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ХОРМОНОТЕРАПИЯ?

По отношение на хормонотерапията важно е да се уточни, че протоколите за хормонотерапия вече са с давност от 12 месеца, а не както беше досега само шест.

 • КАК ЩЕ СТАВА ПРИЕМА НА ПАЦИЕНТИ В КЛИНИКАТА? ИМА ЛИ ПРОМЯНА?

Към момента Клиниката по Медицинска онкология продължава да работи с пациенти, които провеждат активно цитостатично лечение – било то в профилактичен или лечебен план. Всички диспансерни прегледи към момента са отменени; провеждането им ще се осъществи след нормализиране на здравната обстановка в страната.

Ако пациент, който към момента е на диспансерен преглед, но има оплаквания, свързани с онкологичното си заболяване, той може да осъществи телефонен контакт с лекар от екипа ни и след негова преценка евентуално да се планира визита в Клиниката по медицинска онкология в МБАЛ“Надежда“

Лечението с медикаменти, които имат основно профилактична и подпомогаща роля – като приложението на Denosumab при костни лезии, също е оптимизирано и съобразено с останалите визити на пациента в клиниката.

 • КАКВИ СА ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ И ПЕРСОНАЛА

Мерките, които Клиниката е взела и прилага вече активно, са:

- Намаляване на потока болни в клиниката по едно и също време на деня, разпределяне на пациентите равномерно в хода на работния ден с цел избягването на струпането на хора;
- Спазване на мерките за добра лична хигиена, използване на предпазни средства;
- При възможност, вместо лична среща в Клиниката се ползва връзка по телефон;

« Обратно

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: