Новини

 • 17.04.2021
  ПРЕДИМПЛАНТАЦИОНЕН ГЕНЕТИЧЕН ТЕСТ - PGT В БОЛНИЦА "НАДЕЖДА"
  Всички Повече
 • 16.04.2021
  Изследвания при съмнение за генетичен проблем, интервю с проф. д-р Савина Хаджидекова
  Всички Повече
 • 15.04.2021
  Генетични причини за повтарящи се аборти, интервю с проф. д-р Хаджидекова
  Всички Повече
 • 14.04.2021
  Проф. д-р Савина Хаджидекова: Генетични причини за инфертилитет
  Всички Повече
 • 13.04.2021
  Д-р Десислава Станева е сред избраните в проекта на Дарик Радио "40 от 40"
  Всички Повече

ТЕМПЕРАТУРАТА ПРИ ДЕЦА И КАК ДА СЕ СПРАВИМ С НЕЯ

02.04.2021

Д-р Петрана Петрова - Маринова e специалист по детски болести и детска неврология, с дългогодишен опит в амбулаторната и клинична педиатрия. Има задълбочени познания и интереси в областта на детското здраве и профилактика, в областта на педиатрията и детската неврология - епилептология, поведенчески разстройства и разстройства от аутистичния спектър. Сертифицирана e в методики в областта на детските болести и детска неврология:

 • ЕЕГ
 • ЕМГ
 • трансфонтанелна ехография
 • уртразвуково изследване на абдоминални и повърхностни структури.

Завършва медицина през 2000 г. Придобива специалност по детски болести през 2006 г. от Медицински Университет - София, а през 2011 г. специалност по детска неврология от Медицински Университет - София. През 2002 - 2006 г. е специализант и ординатор в Катедра по Детски болести към Медицински Университет. От декември 2006 г. до 2020 г. работи в Детска Клиника на Токуда Болница - София.

Участва в национални и международни форуми за следдипломна квалификация, има участия на конкреси и симпозиуми.

Член на БЛС, БПА и БДДН.

ТЕМПЕРАТУРАТА ПРИ ДЕЦАТА

1. Д-р Петрова, повишаването на телесната температура е чест симптом при различни заболявания. Затова е важно да сме подготвени как да постъпим, ако това се случи. Какви са стъпките?

- Да, спектърът от причини за повишаване на телесната температура е много голям, но най-общо са инфекциозни и неинфекциозни.

Независимо какво е довело да повишаване на температурата, това е повод за тревога у всеки родител, особено когато се случва за първи път и/или се покачи рязко до високи стойности.Затова приканвам всички родители първо да се опитат да запазят спокойствие и да проследят общото състояние на детето – прием на течности, на храна, емоционален тонус и др. Не трябва да забравяме, че всеки случай е индивидуален и трябва да се обсъди с педиатър, но ако ни изненада това състояние е добре да сме подготвени, доколкото е възможно. Измерваме температурата и я проследяваме в динамика. Ако тя е над 38С и особено над 38.5С трябва да дадем антипиретик – лекарство, понижаващо температурата, например Панадол, Ибупрофен, Аналгин и др.

2. Защо не трябва да се дават температуропонижаващи медикаменти под 38С?

- Най-общо казано, в по-големия процент от случаите се въздържаме да даваме атипиретик до 38С, защото разчитаме на имунитета на детето (вроден и/или придобит) за справяне с конкретната причини за фебрилното състояние. Трябва да се знае, обаче, че това не е абсолютно правило при всички случаи и ситуации, защото и тук има известни условности, които се определят от придружаващите заболявания на детето (ако има такива), най-вече прекарани фебрилни гърчове, епилепсия, фамилност за фебрилни гърчове и др.

3. Какви медикаменти и в какви дози трябва да се дават над 38.5С?

- Добре трябва да се запознаем с дозите на медикаментите според теглото на детето, наличие на алергии, ако има такива, и интервала на прием на лекарството, т.е. през колко време може да се прилага медикаментът.

Ето няколко примерни:

- Панадол или Ефералган (Парацетамол) бебе сироп – доза 15 мг./кг. на прием. Може да се приема на 6 часа. В 1 мл. Панадол се съдържат 24 мг. Парацетамол, а в Ефералган - 30 мг. парацетамол или ½ мл на кг.

- Ефералган (Парацетамол) свещички 80, 150 и 300 мг. – доза 15 мг./кг.. Може да се прилагат на 6 часа. Особено подходящи при повръщане и повишена температура.

- Нурофен (Ибупрофен) сироп – доза 10 мг./кг. на прием. Може да се приема на 8 часа. В 1 мл. се съдържа 20 мг. от сироп 5 мл./100 мг. за деца под 6 год. възраст или 40 мг./кг. от сироп 5 мл./200 мг. за деца над 6 год. възраст.

- Хексалгин за деца, Аналгин, Диалгин – 10 мг./кг. на прием. Може да се прилага на 8 часа. Съдържанието е според формата на медикамента – капки, сашета, таблетки. В 1 мл. Хексалгин за деца = 20 капки = 500 мг. от разтвор в 1 капка 25 мг. метамизол- около ½ капка на кг.

4. Трябва ли да съобразим температуропонижаващите медикаменти с нещо друго при децата – състояние, други лекарства?

- Приемът на всеки температуропонижаващ медикамент в детска възраст трябва да го съобразим с възрастта на детето и наличните алергии, ако има такива, преди да го дадем. Трябва да се съобразят и придружаващите заболявания и приемът на други лекарства. Като цяло температуропонижаващите медикаменти могат да се съчетават с много други медикаменти и са част от комплексната терапия при различни заболявания. Както всички лекарства и те имат нежелани ефекти и затова трябва стриктно да се спазват дозите спрямо теглото на детето, интервала на прием между дозите и да се внимава за най-честите нежелани прояви. При наличие и/или съмнение за такива веднага да се спре приемът на лекарството и да се обсъди ситуацията с личен лекар/педиатър.

5. Има ли алтернативи на температуропонижаващите медикаменти?

- Да. Това са така наречените физикални средства – външни, с които да охлаждаме кожата и кръвотока. На такъв принцип е например Cool patch лепенка с гел, което е добър вариант от най-малка възраст. Поставя се на челото, като може да престои до 4-6 часа, а за да се засили охлаждащият ефект, може предварително да се охлади.

Друг вариант са частичните и/или цялостни влажни обливания или обвивания чрез компреси. Започва се постепенно от топла към хладка вода, като се полива част от тялото - от ингвиналните гънки (сгъвката на крачето) надолу, от където минават големи кръвоносни съдове и настъпва по-бързо охлаждане.

Могат да се прилагат компреси с хладка вода на шията, челото, обливане на лицето и др..

Съществуват и хомеопатични средства.

Не трябва да забравяме, че прилагането на алтернативни средства и субстанции като температурапонижаващи също може да доведе до алергии и нежелани прояви. Затова трябва да се внимава какво и как се слага върху кожата, предвид и голямата кожна повърхност при децата.

6. Когато телесната температурата се повишава, може да се наблюдава втрисане, в някои случаи. Какво да се прави тогава?

- Детето трябва да се завие и да се проследи по-динамично телесната му температура. Обикновено в този момент крайниците – длани и стъпала, са студени (наличен вазоспазъм, периферен). В тези случай трябва да сме особено внимателни с деца, прекарали фебрилни гърчове и/или фамилно обременени за такива. Ако се прилагат физикални средства за понижаване на температурата, те да бъдат частични – например само на шията в областта на каротидните артерии, ингвинални гънки и др. Цялостните влажни обвивания, обливания, особено с много хладка и студена вода, е неподходящо, защото драстичната разлика в температурата, предвид голямата телесна повърхност при децата може да провокира фебрилен гърч (засилва периферния вазоспазъм). Охлажданията трябва да са с постепенно понижаване на температурата на водата и на по-малка площ от тялото.

7. Трябва ли детето да приема повече течности при наличие на температура?

- Категорично да, независимо от естеството на причината за повишаване на телесната температура. Това е така, защото при повишаването на телесната температура настъпват редица физиологични процеси като по-учестено дишане, по-учестен пулс и др., които водят до загуби. Това определя и нуждата от повече течности в организма. Разбира се, в медицината винаги има изключения – например трябва да се внимава особено при деца с фебрилитет и остра бъбречна недостатъчност, което касае както приема на медикаментите, така и приема на течности.

8. Децата често вдигат температура късно следобед или вечер. Какво да правим, ако вечерта, когато личния лекар не е на работа, детето е с висока температура? Родителите изпадат в паника как ще протече нощта…

- Колкото и трудно да изглежда, най-важно е да запазим спокойствие, да проверим срока на годност на наличните ни температуропонижаващи средства, да имаме налични няколко различни медикамента, например Панадол, Нурофен, Хексалгин, да имаме термометър и предварително да сме се ориентирали за дозата на всяко лекарство спрямо теглото на детето.

Поведението основно зависи от температурата, общото състояние на детето и придружаващите заболявания (ако има такива). Ако телесната температура е над 38С - 38.5С трябва да се даде медикамент за понижаване на температурата и да се дават достатъчно течности заради повишените нужди и загуби. На сутринта личният лекар трябва да бъде уведомен за състоянието на детето и да се обсъди поведението спрямо конкретната ситуация.

Ако температурата е много висока – над 39.5С, задължително се дава медикамент за понижаване, физикални средства и активна рехидратация през устата, защото загубите са много по-големи от обичайно. Ако температурата въобще не се повлиява от медикаментите и/или общото състояние бързо се влошава, трябва да се потърси лекарска помощ.

Повишената телесна температура е чест симптом в детска възраст, особено в ранна детска възраст, и всички родители на определен етап при отглеждането на детето се сблъскват с него. Това определя важността на проблема и необходимостта родителите да са предварително запознати с проблематиката.

« Обратно

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: