Новини

 • 26.06.2020
  ОТНОВО БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ВЪВ ВРАЦА В НАЦИОНАЛНИЯ КАБИНЕТ ПО РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ
  Всички Повече
 • 21.06.2020
  bTV: Шанс за дете: Кога ще бъде извършена първата трансплантация на матка у нас?
  Всички Повече
 • 20.06.2020
  Нов шанс за акушерки след промените в Закона за лечебните заведения
  Всички Повече
 • 19.06.2020
  Бебе 1000 се роди в МБАЛ "Надежда"
  Всички Повече
 • 15.06.2020
  МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В МБАЛ "НАДЕЖДА" ПРИ COVID-19
  Всички Повече

Обява

03.06.2020

О Б Я В А

На основание чл. 90-95 от Кодекса на труда, във връзка с прием на нови специализанти по реда на Наредба №1 от 22.01.2015г. /изм. и доп. ДВ., бр.58 от 23.07.2019г./ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, съгласно чл.17, ал. 1 и 3 от Наредбата,

 • ОБЯВЯВАМ следните свободни длъжности за СПЕЦИАЛИЗАНТИ в „МБАЛ за женско здраве-Надежда“ ООД:
 • 1.1. „Лекар, специализант по АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“ – 1 свободна длъжност;

  1.2. „Лекар, специализан по АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ – 2 свободни длъжности

  1.3. „Лекар, специализант по МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ“ – 1 свободна длъжност;

  2. Кандидатстването за обявените свободни длъжности за „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“ и „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ и и“лекар, специализант по Медицинска онкология“ се заемат след провеждане на конкурс на основание чл.91 от КТ.

  3. Определям едномесечен срок от датата на публикуване на обявата от 03.06.2020г – до 03.07.2020г. включително, в който срок, кандидатите подават на електронната поща на лечебното заведение: mbal@nadezhda.bg следните документи:

  1.1. Заявление – свободен текст;

  1.2. Мотивационнно писмо;

  1.3. Диплома за завършено висше образование;

  1.4. Автобиография – европейски формат;

  1.5. Препоръки, в случай, че кандидатът има издадени такива;

  Длъжностната характеристика за съответната конкурсна длъжност се предоставя на разположение на всеки кандидат на посочена от него електронна поща при поискавне.

  Конкурсът се провежда по реда на чл. 90-95 от КТ от Комисия на два етапа: допускане до конкурс и събеседване. С одобрените кандидати се сключва срочно трудово правоотношение по реда на чл.11 от Наредба №1.

  Обявата е одобрена, съгласно Заповед №РД-01-13К/29.05.2020г. на Управителя на „МБАЛ за женско здраве – Надежда“ ООД

  « Обратно

  Разпечатайте тази страница
  Споделете тази страница: