Новини

На 8 и 9 ноември болница „Надежда” беше партньор на международната конференция „Климентови дни” в Биологическия факултет на СУ

12.11.2018

На 8 и 9 ноември в Биологическия факултет на Софийския университет се проведе международна конференция „Климентови дни”. МБАЛ "Надежда" беше официален партньор на събитието, в рамките на което наш екип представи осем научни разработки в областта на репродуктивната биология и медицина.

В събитието взеха участие научно-изследователския отдел на МБАЛ „Надежда” заедно с биолози от ембриологична и андрологична лаборатория под ръководството на д-р Георги Стаменов. Те представиха разработката на нови методи за селекция на яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони.

Представените постери и презентации бяха със следните заглавия:

  • Тайм-лапс технологии и ин-витро култивиране на човешки ембриони в Ембриоскоп.
  • Влияние на нивата на BMI и FSH върху морфокинетиката на ембриони при жени, подложени на ин-витро лечение.
  • Връзка между възрастта на жената и тайм-лапс показателите на успешно имплантирани ембриони.
  • Въздействие на протокола на стимулация върху вагиналната микрофлора при жени, подложени на ин-витро лечение.
  • Метод за приготвяне на сперм-зона адхезивен тест с помощта на разтворени Zonae Pellucidae.
  • Метод за селекция на сперматозоиди с помощта на кумулусни лиганди.
  • Бърз протокол за изолиране на ендометриални митохондрии за трансплантиране.
  • Имунохистохимично изследване на зомби клетки, свързани с възрастта на човешкия ендометриум.

Повече информация за научните разработки ще намерите тук:

https://www.researchgate.net/publication/328804361_IMMUNOHISTOCHEMICAL_SEARCH_FOR_AGE-RELATED_ZOMBIE_CELLS_IN_HUMAN_ENDOMETRIUM

https://www.researchgate.net/publication/328804334_INFLUENCE_OF_BMI_AND_FSH_ON_MORPHOKINETICS_OF_HUMAN_EMBRYOS_IN_WOMEN_UNDERGOING_IVF_TREATMENT

https://www.researchgate.net/publication/328804325_THE_IMPACT_OF_STIMULATION_ON_VAGINAL_MICROFLORA_OF_WOMEN_UNDERGOING_IVF_TREATMENT

https://www.researchgate.net/publication/328804261_RAPID_PROTOCOL_FOR_PREPARING_HUMAN_ENDOMETRIAL_MITOCHNODRIA_FOR_TRANSPLANTATION

https://www.researchgate.net/publication/328804190_THE_ASSOCIATION_BETWEEN_FEMALE_AGE_AND_TIME-LAPSE_PARAMETERS_OF_SUCCESSFULLY_IMPLANTED_HUMAN_EMBRYOS

https://www.researchgate.net/publication/328804144_METHOD_FOR_UTILIZATION_OF_SOLUBILIZED_ZONAE_PELLUCIDAE_IN_SPERM-ZONA_ADHESION_TEST

« Обратно

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: