Новини

 • 08.12.2021
  Интервю на д-р Стела Чапанова, специалист по асистирана репродукция за в. Доктор.
  Всички Повече
 • 07.12.2021
  МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДОСТЪПВАНЕ И ПРЕСТОЙ В МБАЛ "НАДЕЖДА" ПРИ COVID-19
  Всички Повече
 • 06.12.2021
  ИНТЕНЗИВЕН КУРС ЗА БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ В МЦ "НАДЕЖДА" В PARADISE CENTER
  Всички Повече
 • 03.12.2021
  Празничен работен график на МБАЛ "Надежда" и Медицински център "Надежда" в Paradise Center
  Всички Повече
 • 02.12.2021
  ПОБЕДИТЕЛИТЕ: Историята на Ирена
  Всички Повече

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДОСТЪПВАНЕ И ПРЕСТОЙ В МБАЛ "НАДЕЖДА" ПРИ COVID-19

21.10.2021

Обновени на 21.10.2021


Промените касаят пълната забрана за достъп на татковците по време на раждане

Уважаеми пациенти,

молим да се запознаете с актуализираните мерки по-долу. Независимо от създадената организация за филтриране на посетителите и разреждане на концентрацията ще разчитаме на Вашето съдействие и подкрепа!!!

Молим да проявите разбиране - по този начин полагаме усилия да запазим здравето на всички приходящи пациенти, всички хоспитализирани пациенти и на медицинския екип, който е в контакт с тях и се грижи за тях!

Приканваме Ви да следите активно нашия уеб сайт - раздел новини или каналите ни в социални мрежи за актуализациите на тези мерки. Пандемията е ситуация, която касае всички ни. Всеки един от нас трябва да бъде активен в търсенето на информация и правилно и безопасно участие в процеса на получаване на медицински грижи.

ДОСТЪП

❗️ В сградата на МБАЛ "Надежда" и в Медицински център "надежда" в Paradaise Center се допускат само пациенти, с предварително записан час, с поставена маска на лицето, обуване на калцуни и ползване на дезинфектант. Придружители не се допускат.

❗️ Влизането на пациентите в МБАЛ "Надежда" става само през малкия вход, непосредствено в ляво до централния вход. Централният вход е затворен.

❗️ ИЗЛИЗАНЕТО на пациентите става само през страничната автоматична стъклена врата на партерния етаж, до банкомата и кабинет № 1, в централното фоайе.

❗️ Спира се достъпът до ет. 4 на пациентите на клиниката по Медицинска онкология. Молим те да изчакват на ет. 0, до централния вход. На всеки 15 минути представител на клиниката ще слиза да ги приема.

❗️ Достъпът на пациенти със започнала родова дейност или от спешен гинекологичен порядък, с грипоподобни симптоми става само след преварително обаждане на т.нар. червен телефон 0882 332 632, за да може нашият екип да предприеме необходимите мерки за безопасност, да се подготви и да ги очаква (по-долу има малко по-подробна информация).

❗️ Дежурният кабинет работи, с достъп през ниво -1.

❗️ Епикризите и болничните се получават лично в МБАЛ "Надежда" на гише "Информация" на централния вход или в Медицински център "Надежда" в Paradise Center (само болнични листове) - в зависимост къде става проследяването, диагностиката или лечението на пациента.

ВСИЧКИ ОТДЕЛЕНИЯ НА МБАЛ "НАДЕЖДА"

❗️ Свижданията са забранени.

❗️ Пациентите трябва да носят целия необходим багаж при постъпването. Не се приема допълнително доставен багаж от близки за хоспитализирани пациенти, освен ако не са постъпили по спешност.

❗️ С оглед на запазване здравето на всички пациенти се препоръчва да не напускат отделението по време на своя престой и да не се излагат на контакт с външни лица.

РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ И НЕОНАТОЛОГИЯ

❗️ Не се допускат татковци по време на раждане, дори и при наличието на отрицателен PCR тест и антитела.

❗️ При изписвания на новородените в залата за изписване "Надежда" на ет. 0 се допускат само бащата. Роднините и приятелите трябва да чакат отвън пред залата (зоната с бариера в ляво от централния ход на болницата), без да влизат на територията на лечебното заведение.

❗️ Родилките, които постъпват за планово секцио е необходимо да носят вода за престоя си в реанимация при постъпването си в предходния ден.

Отделенията запазват, за сега, обичайната форма на работа:

- Здравите новородени деца, се настаняват и отглеждат в стаята на майките си, независимо от начина на раждане.

- При необходимост от поемане на новороденото поради някаква потребност на майката да бъде за известно време без него, то може да бъде оставено в Неонатологичното отделение на грижите на детските акушерки.

- Периодичната подмяна на еднократните пелени се извършва в Неонатологично отделение, но майките биха могли да го направят и сами в стаята си.

- Сутрин за провеждане на визитацията (преглед и изследвания или процедури) всички новородени се събират в залите на Неонатологичното отделение. - След тоалет, преглед и провеждане на нужните процедури новородените се връщат в стаите на майките си.

- Всеки следобед в 15:00 часа, на бебетата се извършва тоалет (къпане). Всяка майка, в деня преди изписването си, може да присъства, ако желае, и да наблюдава, да задава въпроси и да получи напътствия.

Разработихме подробен материал на принципа на въпроси и отговори с препоръки за бременните в условията на Covid-19 - за предпазване, за действия при съмнения за инфекция с Covid-19 или доказана такава, за раждане с Covid-19 и др., който можете да прочетете ТУК.

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Провеждат се планираните курсове химиотерапия в клиниката по Медицинска онкология.

Диспансерните прегледи се провеждат.

Разработихме подробен материал на принципа на въпроси и отговори с препоръки за пациентите с онкологични заболявания в условията на Covid-19, който можете да прочетете ТУК.

ТЕСТОВЕ ЗА COVID-19

❗️ Прием на пациенти за планови операции се извършва след отрицателен PCR тест.

❗️ Прием на пациенти от спешен порядък се извършва след отрицателен бърз тест.

❗️ Амбулаторни процедури на пациенти към центъра по асистирана репродукция се извършва след отрицателен бърз тест. Реда и условията за тестуването се разясняват от регистратурата или кол центъра на МБАЛ "Надежда".

☎️ ЧЕРВЕН ТЕЛЕФОН 0882 332 632 само за пациенти на МБАЛ "Надежда" при започнала родова дейност или за спешни гинекологични случаи с грипоподобни симптоми или с диагностицирана инфекция за Covid-19!

Създали сме нужната организация да Ви посрещнем и да положим най-добрите грижи за Вас! Но се нуждаем и от Вашето съдействие! Важно е да ни уведомите ПРЕДВАРИТЕЛНО на горепосочения телефонен номер, че тръгвате към МБАЛ "Надежда" и имате симптоми или доказана инфекция с коронавирус, за да може нашият екип да предприеме необходимите мерки, да се подготви и да Ви очаква.

Щом пристигнете в болницата моля отидете в подземния паркинг, на ниво -1 и отново се обадете, за да ни информирате, че сте пристигнали. Изчакайте в автомобила си, докато екипа излезе да Ви поеме, подготвен по съответния протокол и със съответните защитни средства.

❗️ Нашите пациенти, за прием от спешен порядък, но с установени симптоми на вирусна инфекция ще бъдат приемани съобразно вътреболничните ни правила за безопасност.

❗️ Все още не се провеждат „Дни на отворени врати“, „Училище за бъдещи родители“, „Дни на професиите в медицината“.

❗️ Настоящите правила ще бъдат допълвани и коригирани, според съответните промени в обстановката. Следете фейсбук страницата ни и уеб сайта на болницата.



« Обратно

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: