Новини

 • 05.05.2021
  bTV Репортерите: "Спасените" - история за вярата и надеждата!
  Всички Повече
 • 27.04.2021
  Пубертет
  Всички Повече
 • 24.04.2021
  ЗА РАЖДАНЕТО НА БЛИЗНАЧКИТЕ ТЕОДОРА И МИХАЕЛА
  Всички Повече
 • 23.04.2021
  ГРАФИК ЗА РАБОТА ПРЕЗ МАЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ В ПЕРИОДА 30 АПРИЛ – 9 МАЙ 2021
  Всички Повече
 • 22.04.2021
  ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕМ ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ МОМЕНТИТЕ, КОИТО НИ ПОКАЗВАТ, ЧЕ НЕ СМЕ ЩАСТЛИВИ
  Всички Повече

Иновативно изследване на български онколози отчита повишени нива на дистрес при пациенти по време на пандемията

14.06.2020

­

Български специалисти от четири лечебни заведения по медицинска онкология: МБАЛ “Надежда“ София, МБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна, КОЦ Русе и KOЦ Бургас използваха иновативен метод, за да проучат как заплахата от COVID -19 влияе на нивата на дистрес при пациентите с онкологични заболявания. Водеща роля за организацията на екипите от лечебните заведения и провеждането на проучването е на болница „Надежда“.

Изследването, направено при 300 пациенти с онкологични заболявания, проучва връзката между субективната оценка за време и нивата на тревожност и дистрес по време на химиотерапия в условията на Covid-19. Съпоставката на това колко дълго трае една минута според пациента и реалното протичане на времето (минута, засечена с хронометър), се оказа надежден индикатор за отчита нивата на безпокойство преди или по време на лечение. Колкото по-бързо преминава една минута за болния, толкова по-вероятно е той да има по-високи нива на дистрес и безпокойство.

Резултатите тази година показват сигнификантно увелчаванене на броя болни с висок дистрес по време на пандемията с 8 %.Освен това, се отчитат и по-високи стойности на тревожност съпоставено с период без зараза. През 2017-2019 г. с този метод бяха изследвани 375 пациенти с онкологични заболявания преди старт на лечение, като от тях 50%, или всеки втори беше с високи нива на дистрес.

Сега изследването показва, че и усещането за протичане на минута време за онкоболните е много по - забързано в пандемична обстановка - ако преди средната стойност, за протичане на минута време е била 40 секунди, сега тя е едва 25 секунди.

Според статистическия анализ, че именно присъствието на COVID-19 и страха от заразяване увеличва сигнификантно притесненията и дистреса на пациентите с рак, и именно по усещането им за време, тези болни биха могли да се идентифицират. Безспорно, при пациентите с онкологични заболявания тревожността и дистресътвлияят на лечението и са рисков фактор за неспазването му, като дори имат пряко отношение към тяхната преживяемост. В условията на пандемия този факт придобива още по-голямо значение. Отчитането на нивата на безпокойство, посредством оценката за време, може да насочи своевременно вниманието на онколозите към най-уязвимите по отношение на стреса онкопациенти в условията на заплаха от COVID-19. Това би осигурило своевременната намеса и подкрепа от страна на специалисти - психолози или психиатри, за да продължи лечението по най-ползотворния за пациента начин.

Екипът на МБАЛ „Надежда“ е водещ инициатор на проучването, но в него се включват лекари и пациенти от държавна и общински болници, с оглед идентифициране на рисковите болни и осигуряването на по-добра комуникация с тях.

Методът на изследване беше разработен и приложен миналата година от българските онколози, а резултатите бяха публикувани в едни от най-авторитетните издания за медицинска онкология в света - Journal of Clinical Oncology на Американското дружество по клинична онкология (ASCO), Supportive Care in Cancer, Current Psychology на Springer-Nature и представени пред световната онкологична общност на традиционната среща на ASCO през 2019 и 2020 г.

Очаква се резултатите от тазгодишното проучване да бъдат представени като абстракт в тазгодишната среща на Eвропейското дружество по медицинска онкология (ESMO).

« Обратно

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: