Новини

 • 18.09.2021
  Изследвайте регулярно хормоните, които показват състоянието на яйчниковия резерв.
  Всички Повече
 • 17.09.2021
  Честит празник на вярата, надеждата и любовта!
  Всички Повече
 • 14.09.2021
  АКТИВНА Е ФОРМАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТЕН ПАКЕТ "ОЦЕНКА НА ЯЙЧНИКОВ РЕЗЕРВ" ЗА ЖЕНИ ОТ 28 ДО 39 ГОДИНИ
  Всички Повече
 • 13.09.2021
  КАМПАНИЯТА „ЗАПАЗИ НАДЕЖДА“ НА БОЛНИЦА „НАДЕЖДА“ СЪС СИЛНО ПОСЛАНИЕ ЗА ЖИВОТ!
  Всички Повече
 • 08.09.2021
  Стягане на тазовото дъно
  Всички Повече

Получаване и оценка на яйцеклетките при пункция на фоликулите

Ембриолозите събират яйцеклетките от аспирираната фоликулярна течност при пункцията на яйчниците. Яйцеклетките се преброяват, промиват и се прехвърлят в петрита със специална хранителна среда. Петритата се поставят в инкубатор, където продължава тяхното зреене.

Оплождане с класическо ин витро оплождане

При този метод сперматозоидите и яйцеклетките се поставят заедно в петри и процесът на оплождане се случва спонтанно. Сперматозоидите сами преодоляват слоя от кумулусни клетки и достигат до обвивката на яйцеклетката, като само един от тях трябва да я премине и да се слее с нея. За този вид оплождане е необходимо спермограмата да е добра или с леки отклонения. Предварително в Андрологичната лаборатория подготвят сперматозоидите за оплождането. Извършва се обработка за пречистване и капацитирането им, след което се оценява полученият брой и подвижност. В Ембриологичната лаборатория добавяме получените сперматозоиди към яйцеклетките в оптимална концентрация и те се връщат в инкубатора. На следващия ден сутринта яйцеклетките се промиват от сперматозоидите и кумулусните клетки и се поставят в капки за култивиране с хранителна среда поединично. Прави се проверка за наличие на оплождане и се прибират в инкубатора за култивиране.

Различни функционални дефекти при яйцеклетката или сперматозоидите могат да възпрепятстват оплождането и то да не се осъществи. Все още няма разработени тестове за установяване на проблема. В тези случаи се препоръчва оплождане с ИКСИ при следващия опит.

ИКСИ

При този метод ембриолозите инжектират селектиран сперматозоид директно в цитоплазмата на яйцеклетката. За целта преди пристъпване към оплождане яйцеклетките се подлагат на лека ензимна и механична обработка за цялостно премахване на съпътстващите ги кумулусни клетки. Поставят се в малки капки в петрита за ИКСИ, в които има капка с гъста среда за сперматозоидите, която забавя тяхното движение. Използва се микроманипулатор и специални стерилни индивидуални микропипети за осъществяване на инжектирането.
ИКСИ оплождането се прилага при влошенаспермограма, тежък мъжки фактор, след пункция на тестисите, при използване на размразени яйцеклетки и др.

Класическо инвитро/ ИКСИ

В определени случаи яйцеклетките могат да бъдат разделени и да се приложат и двата метода на оплождане.

IMSI

Това е отново ИКСИ процедура, при която се използва много силно увеличение за селекция на сперматозоидите при оплождането. Стандартно при нас работим на увеличение 60 пъти, като използваме петрита със стъклено дъно. При този метод се използва специален обектив, който дава увеличение 100 пъти, използва се и имерсионно масло, което подобрява образа. Методът се базира на морфологията.
Селекция на сперматозоидите с хиалуронова киселина. Този метод се базира на способността на сперматозоида да се прилепва за молекулите на хиалуроновата киселина, която е основната съставка на извънклетъчната среда на кумулуса, който обвива яйцеклетката. Счита се, че това са зрелите добре подготвени сперматозоиди. Методът е по-скоро функционален.

Визуализация на делителното вретено на яйцеклетките (Spindle view)

Използва се поляризирана светлина, която визуализира делителното вретено и вътрешния слой на обвивката на яйцеклетката. Следи се вретеното да бъде само едно на брой при годните яйцеклетки. Местоположението на вретеното обичайно е близо до полярното телце, но в много случаи то е изместено, което променя ъгъла на инжектиране при ИКСИ. Вижда се и неговата морфология, което може да е белег на лошо развитие. Може зреенето да не е завършило и яйцеклетката да се намира в телофаза, което налага да се изчака преди инжектиране.

Активиране на яйцеклетките чрез калциев йонофор

При определени пациенти се наблюдава много нисък процент или липса на оплождане след предходна ИКСИ процедура. В тези случаи яйцеклетките инкубират в специална среда съдържаща калциев йонофор. Недостигът на калций в яйцеклетката е една от причините те да не се активират след инжектиране на сперматозоида вътре в цитоплазмата.

Култивиране на ембрионите

Ембрионите се култивират в петри с капки хранителна среда, покрити с течен парафин, който ги предпазва от изпарение. Петритата се поставят в инкубатор при температура 370 С, въглероден диоксид 6% и кислород 5%. Култивирането продължава от 2 до 5 дни до завършване на процедурата сембриотрансферили криоконсервиране на получените ембриони.

Оценка на развитието

Стандартният начин за мониторинг и оценка на развитието е като съдът с ембрионите на пациентката се изважда от инкубатора един път дневно сутринта и се поставя на микроскоп. Извършва се наблюдение на всеки ембрион последователно, като се регистрират различни показатели в зависимост от етапа на развитие, брой клетки, равномерност, фрагментация, компактизация, големина на бластоцистите и др.
• На ден 1 след оплождането нормално оплодените яйцеклетки показват 2 пронуклеуса.
• На ден 2 ембрионът трябва да е достигнал до стадий 2-4 клетки.
• На ден 3 клетките са достигнали до 6-8 клетки
• На ден 4 деленето продължава, клетките са 12-16 на брой и започват да се компактизират.
• На ден 5 се образуват бластоцисти.

Данните се нанасят в електронния файл и се запазват в протокол за извършената процедура. Проследяваме индивидуално развитието на всеки ембрион и така оценяваме неговото качество.

Time laps култивиране в системата Ембриоскоп

Ембриоскопът комбинира в себе си последно поколение инкубатор с вграден микроскоп, камера и специализиран софтуер за мониторинг и анализ на развитието на ембрионите. Той представлява цялостна система, в която ембрионите се развиват и се наблюдават без да се изваждат. Това намалява стреса на ембрионите и е предпоставка за по - добро развитие. Условията на култивиране са много добри и остават стабилни през цялото време. Ембриоскопът следи парамерите като температура и газове 24 часа, като данните се запазват за всяка пациентка.
Камерата заснема развитието на ембриона на всеки 10 минути, в седем различни равнини. За разлика от конвенционалното наблюдение с микроскоп, с ембриоскопа ние наблюдаваме развитието в динамика т.е. как се променя морфологията във времето. Имаме възможност да анализираме развитието, да проследим деленето и промените в морфологията детайлно във всеки един момент. Данните от анализа се запазват и могат да бъдат използвани при проучвания. Изграждаме математически модел, който ще улесни селекцията на ембрионите с най-висок потенциал за инплантация, който е индивидуален за всяка болница. Избирайки подходящият ембрион, се повишават шансовете за успех, както и общата успеваемост.


Ембриотрансфер

Процедурата по връщане на ембрионите в матката се случва от 2 до 5 ден от опложането. Индивидуално се взема решението на кой ден ще се извърши трансфера с лекувашия лекар. Преди процедурата селектираме най- добрите ембриони при сравняване на деленето и другите морфологични показатели. Избраните ембриони се поставят в петри с хранителна среда. Приготвя се индивидуален стерилен катетър със спринцовка. Когато лекарят е готов за извършване на манипулацията ембрионите се изтеглят на върха на катетъра в малка капка. Катетъра преминава през шийката на матката и под ултразвуков контрол се поставят в матката на подходящо място.

   Страници:
  1. 1
  2. 2
Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: