Новини

 • 03.10.2019
  ОТНОВО В ЛОНДОН: БЕЗПЛАНТИ КОНСУЛТАЦИИ С Д-Р ГЕОРГИ СТАМЕНОВ
  Всички Повече
 • 25.09.2019
  "ДАРИ КАПКА ЖИВОТ ЗА ЖИВОТ"! Кръводарителска акция в болница "Надежда"
  Всички Повече
 • 24.09.2019
  ТАМ, КЪДЕТО ИМА ВЯРА ИМА И НАДЕЖДА, А ВСИЧКО ТОВА СЕ УВЕНЧАВА С ЛЮБОВТА (видео)
  Всички Повече
 • 23.09.2019
  Независимостта на нашите души, 22 септември 2019 г. "Празник на Надеждата в манастира "Св. Мина"
  Всички Повече
 • 20.09.2019
  Питай Надежда, еп. 35 НЕОНАТОЛОГИЯ - част II
  Всички Повече

Болница "Надежда" става клинична база за обучение на Медицински университет – Варна

МБАЛ „Надежда” става учебна база на МУ - Варна за лекари специализанти по Акушерство и гинекология, Медицинска онкология, Неонатология и Здравни грижи, както и за обучение на акушерки.

Предпочитан университет за студенти от 44 държави по света, МУ-Варна си партнира с 82 международни партньори от 5 континента. От 1961 г. до днес над 50 000 възпитаници на университета живеят и работят в над 40 държави по света.

Вижте още »

"Надеждата за дете" - д-р Георги Стаменов

"Тази книга е моето обяснение в любов към всички онези от вас, на които помогнахме и които продължават да се борят с проблема безплодие. Тази книга е родена от дългите часове работа с тези смели хора, посветили живота си на ГОЛЯМАТА НАДЕЖДА ЗА ДЕТЕ, и точно тези хора аз смятам за свои съавтори...
Тази книга е книга за НАДЕЖДАТА. Тази книга ще ви хареса, сигурен съм!"

Вижте още »

Ембриологичната лаборатория е разположена на първия етаж. Състои се от няколко помещения, които пространствено и функционално са свързани:

Предбокс за преобличане на ембриолозите, снабден с мощна вентилация за пречистване на въздуха при влизане в лабораторията.

Основно помещение, което е най-голямо и е мястото, където се осъществява ин витро оплождането и се култивират ембрионите. Разделено е на 3 сектора, всеки оборудван с ламинарен бокс, стерео микроскоп, инвертен микроскоп и микроманипулатор за извършване на ICSI. Помещението е оборудвано с 5 големи, 9 малки и 2 „benchtop“ инкубатора. Инкубаторите са разделени по функции - за еквилибриране на различни среди, за затопляне на консумативи, за яйцеклетките след пункция и за култивиране на ембриони. Лабораторията разполага и с общо 3 ембриоскопа от септември 2014. Това са интегрирани инкубатори, включващи системи за мониторинг, анализ и съхранение на информацията за развитие на ембрионите на пациентките /виж Time lapsе метод/.

Криобокс - помещение, предназначено за работа с течен азот и процедури по замразяване и размразяване. Оборудвано е с ламинар, инкубатор, транспортен дюаров съд за пренасяне на замразените проби до банката за съхранение, както и със система за директно довеждане на течния азот до лабораторията.

Инфекциозен бокс за работа с инфекциозни пациенти. За гарантиране сигурността както на пациентите, така и на персонала е обособено самостоятелно помещение само за работа с пациенти, при които са установени серологични заболявания или са носители на такива и имат нужда от асистирани репродуктивни методи. Помещението е оборудвано с инкубатор, специализиран ламинар за работа с инфекциозни материали, стерео и инвертен микроскоп.

Отделно от лабораторията има офис за работа и съхранение на документи и склад за съхранение на консумативи за лабораторията.

Нашата лаборатория е специално проектирана в съответствие с българските и европейските стандарти. Осигурен е ограничен достъп за външни хора, оборудвана е с HEPA филтри за пречистване на въздуха и е инсталирана допълнителна пречистваща CODA Air машина, която улавя летящи органични компоненти (VOC). В лабораторията има положително налягане на въздуха, което не позволява навлизането на непречистен въздух. Чистотата на въздуха в помещенията отговаря на клас D по GMP и на клас А при работа с клетките в ламинарите, проверявани ежегодно със замервания от сертифицирана компания.

Ежедневно се извършва мониторинг на температурата и газовете в инкубаторите. Всеки инкубатор е снабден с външен филтър за газовете и допълнителен вътрешен филтър за пречистване на въздуха в него. Всеки месец се сменя вътрешният и на всеки 3 месеца външният филтър. Почистването на лабораторията се извършва със специализирани нецитотоксични дезинфектанти.

Ембриологичната лаборатория е свързана с три модерно оборудвани манипулационни зали за извършване на пункции и ембриотрансфери. Всяка зала е свързана с лабораторията посредством малък прозрец, който служи за бързо и безопасно предаване на фоликулярната течност и катетрите за ембриотрансфер. Прозорецът е затворен от двете страни чрез прозрачни вратички за запазване на чистотата в лабораторията. Комуникацията се извършва посредством вътрешна телефонна hands free система.

Връзката с Aндрологичната лаборатория, която е разположена на партера, става чрез вътрешен малък асансьор само между двете лаборатории. Така след анализа и обработката сперматозоидите за оплождането се транспортират директно в ембриологичната лаборатория.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница:

Още полезна информация

Резултати от ембриологична лаборатория
По време на процедурата информация за развитието получавате от ембриолозите по телефона. На следващия ден след пункцията ще получите информация за...

Вижте повече »

Ембриологична лаборатория - Дейности
Пункция, оплождане, IKSI, IMSI, култивиране на ембрионите, оценка на развитието, ембриотрансфер, биопсия на яйцеклетки, ембриони, криоконсервация...

Вижте повече »