Новини

 • 18.09.2021
  Изследвайте регулярно хормоните, които показват състоянието на яйчниковия резерв.
  Всички Повече
 • 17.09.2021
  Честит празник на вярата, надеждата и любовта!
  Всички Повече
 • 14.09.2021
  АКТИВНА Е ФОРМАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТЕН ПАКЕТ "ОЦЕНКА НА ЯЙЧНИКОВ РЕЗЕРВ" ЗА ЖЕНИ ОТ 28 ДО 39 ГОДИНИ
  Всички Повече
 • 13.09.2021
  КАМПАНИЯТА „ЗАПАЗИ НАДЕЖДА“ НА БОЛНИЦА „НАДЕЖДА“ СЪС СИЛНО ПОСЛАНИЕ ЗА ЖИВОТ!
  Всички Повече
 • 08.09.2021
  Стягане на тазовото дъно
  Всички Повече

OFFICE HYSTEROSCOPY SYMPOSIUM
WITH LIVE SURGERY TRAINING SESSIONS

24-25 NOV 2017 | NADEZHDA HOSPITAL | SOFIA, BULGARIA

Dear Colleague,

We have the pleasure of inviting you to a specialised international forum dedicated to Hysteroscopy - Office Hysteroscopy Symposium with Live Surgery Training Sessions, hosted by Nadezhda Women's Health Hospital on 24-25 November 2017.

The forum is part of a series of medical training events organized by Nadezhda Hospital for gynecologists from Bulgaria and the region, featuring opinion leaders and renowned expets in the fast growing field of Office Hysteroscopy.

Invited speakers and tutors at the forthcoming Symposium will be Prof. Sergio Haimovich (Spain), Prof. Giampietro Gubbini (Italy), and Dr. Luis Alonso Pacheco (Spain), as well as Nadezhda Hospital founder Dr. Georgi Stamenov and Dr. Dimitar Cvetkov.

The two-day event program includes talks and discussions focused on various aspects of the use of office hysteroscopy in the diagnosis and managemenet of a large scope of conditions, including polyps, adhesions, myomas, and isthmocele.

The second day features Live Surgery training sessions, offering a unique opportunity for building and developing practical skills. These will be conducted in three parallel operating theaters, with hands-on training for beginners and advanced participants, and a demonstration surgery group with complicated cases operated by Drs. Haimovich, Gubbini, and Alonso.

The Meet the Industry sessions will be complemented by several satellite symposia, and for the first time the program features a Meet the Experts panel, allowing short individual consultations with the invited speakers

The working language of the Symposium is English.

The event offers two types of registration for paricipants - FULL ACCESS (including access to the Live Surgery Sessions, with a registration fee of EUR 400), and LISTENER (including live streaming from the operating rooms from Live Surgery sessions, with a regular registration fee of EUR 120, and a discounted rate of EUR 60 for resdents and medical students). Seats are limited - save the dates now!

For additional information:hystero-laparoscopy-courses@nadezhda.bg

ONLINE REGISTRATION

СИМПОЗИУМ ПО ОФИС ХИСТЕРОСКОПИЯ С ПРАКТИЧЕСКИ СЕСИИ "ХИРУРГИЯ НА ЖИВО"

24-25 ноември 2017 г.

Уважаеми колеги,

Каним ви на специализиран международен медицински форум, който МБАЛ "Надежда" организира на 24-25 ноември 2017 - Симпозиум по офис хистероскопия с практически сесии "хирургия на живо".

Събитието е част от поредица обучителни форми за медицински специалисти от страната и региона, на които болницата кани уважавани световни имена в бързо развиващата се област на амбулаторната хистероскопия.

Като лектори и тутори на предстоящия симпозиум в България пристигат проф. Серхио Хаимович (Испания/ Израел), проф. Джампиетро Губини (Италия) и д-р Луис Алонсо Пачеко (Испания). Към тях ще се присъединят колегите ни д-р Георги Стаменов и д-р Димитър Цветков.

Форумът е в двудневен формат, като първият ден е посветен на лекции и дискусии, фокусирани върху различни практически аспекти от използването на хистероскопската техника, вкл. полипи, сраствания, миоми, истмоцеле.

Вторият ден включва практически сесии "хирургия на живо", които ще предложат уникална възможност за развиване и надграждане на уменията в реална среда. Тази част ще се провежда едновременно в три паралелни операционни зали - практически упражнения за начинаещи и за напреднали, и демонстрационни операции на сложни случаи от чуждестранните лектори.
Срещата с индустрията ще бъде допълнена от няколко сателитни симпозиума, а за първи път програмата включва и сесия Среща с експертите - кратки индивидуални консултации с лекторите.

Работният език на Симпозиума е английски.

За събитието предлагаме два типа регистрация -ПЪЛЕН ДОСТЪП(позволяваща лично участие в сесиите "хирургия на живо", с такса 400 евро) и СЛУШАТЕЛ (наблюдение на сесиите "хирургия на живо" по видео-конферентна връзка, с редовна такса за регистрация от 120 евро и такса с отстъпка за специализанти от 60 евро). Местата в групите са ограничени - запазете датите в календара си още сега!

За допълнителна информация:hystero-laparoscopy-courses@nadezhda.bg


ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

СИМПОЗИУМ ЗА ОФИС ХИСТЕРОСКОПИJА СО ХИРУШКИ СЕСИИ ВО ЖИВО

24-25 ноември 2017 година

Почитувани колеги,

Имаме задоволство да Ве поканиме на специјализираниот меѓународен форум посветен на хистероскопија - Симпозиум за офис хистероскопија со хируршки сесии во живо, чиј домаќин е специјализираната болница "Надежда" во Софија, Бугарија, на 24-25 ноември 2017 година.

Форумот е дел од серијата медицински обуки организирани од болницата "Надежда" за гинеколози Источна Европа, со светски познати експерти во брзорастечкото поле на офис хистероскопија.

На покана на претстојните Симпозиум ќе бидат проф. Серхио Хаимович (Шпанија), проф. Джампиеро Губини (Италија) и д-р Луис Алонсо Пачеко (Шпанија), како и основачот на болницата Надежда д-р Георги Стаменов и д-р Димитар Цветков.

Дводневната програма вклучува предавања дискусии фокусирани на различни аспекти на употребата на офис хистероскопија во дијагностиката и менаџментот на голем опсег на состојби, вклучувајќи полипи, адхезии, миоми и истмоцела.

Вториот ден содржи сесии за вежбање во живо хирургија, нудејќи уникатна можност за градење и развивање на практични вештини. Овие ќе бидат спроведени во три паралелни оперативни сали, со практична обука за почетници и напредни учесници, како и групата за демонстрација на хируршки зафат со комплицирани случаи на кои ќе работат Докторите Хаимич, Губини и Алонсо.

Состаноците за средби со индустријата ќе бидат надополнети со неколку сателитски симпозиуми, а за прв пат во програмата се наоѓа панел Meet the Experts, овозможувајќи кратки индивидуални консултации со поканети говорници.


Работниот јазик на симпозиумот е англиски.

Настанот нуди два вида на регистрација за учесници - ЦЕЛОСЕН ПРИСТАП (вклучувајќи пристап до хируршки сесии во живо, со котизација од 400 евра), и СЛУШАТЕЛ (вклучително и пренос во живо од операционите сали од хируршки сесии, со редовна регистрација од 120 евра, и намалена стапка од 60 евра за лекари кои специјализираат и студенти по медицина). Места се ограничени - зачувајте ги датумите сега!

За дополнителни информации: hystero-laparoscopy-courses@nadezhda.bg

ОНЛАJН РЕГИСТРАЦИJА

Kога сакате да бидете еден од најдобрите, учeте од најдобрите!!!

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: