Новини

 • 26.11.2021
  Д-р Мила Петрова гост в "Духът на здравето": Новите надежди в борбата срещу рака на белия дроб
  Всички Повече
 • 25.11.2021
  Д-р Велислава Донкина: Когато емоциите са заглушени, ''проговаря'' тялото
  Всички Повече
 • 22.11.2021
  ПСИХОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ В БОЛНИЧНА СРЕДА Е КЛЮЧОВА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ
  Всички Повече
 • 18.11.2021
  Интимността е голяма част от живота на мъжа и трябва да се потърси помощ при еректилна дисфункция
  Всички Повече
 • 17.11.2021
  ПОБЕДИТЕЛИТЕ: Историята на Вяра и Надежда!
  Всички Повече

На 23 ноември МБАЛ „Надежда“ събра над 60 млади специалисти, специализанти по Акушерство и гинекология и студенти по медицина за провеждането на симпозиум а посветен на добрите практики в контрацепцията и аборта, като част от грижата за репродуктивното здраве при подрастващи.

Организатори на събитието бяха Българската асоциация по контрацепция и безопасен аборт (БАКБА) и болница „Надежда“. Симпозиумът стана част от програмата за продължаващо обучение на МБАЛ „Надежда“: We Know We Care We Cure.

За да разкаже повече за събитието, разговаряме с д-р Димитър Цветков, акушер –гинеколог, репродуктивен специалист в болница „Надежда“ и заместник - председател на Българската асоциация по контрацепция и безопасен аборт:

Защо беше важно да се организира подобно събитие, посветено на контрацепцията и медикаментозния аборт за най-младите специалисти и бъдещи лекари?

Темите за контрацепцията и медикаментозния аборт са широко дискутирани в общественото пространство. Медикаментозният аборт става все по-популярен в акушеро-гинекологичната практика, но много от специалистите срещат трудности в правилното прилагане на протоколите за медикаментозен аборт, не спазват индикациите, които налагат използването или избягването на на този метод, начините за овладяване на болката и кървенето. Това намалява ефикасността и увеличва неудовлетворението на пациентите при приложението му.
Контрацепцията от своя страна като тема е изключително актуална и важна - специално за младите хора. Предпазването от бременност чрез надеждна контрацепция е най-добрата профилактика на всички нежелани последствия, които могат да бъдат причинени от евентуален аборт, независимо дали е медикаментозен или хирургичен.

Кои бяха акцентите в изложението на д-р Кристиан Фиала, гост-лектор на събитието?

По време на симпозиума, д-р Фиала сподели изключително ценни знания базирани на богатия му, над 20-годишен, клиничен опит в областта на семейното планиране, контрацепция и медикаментозния и хирургичен аборт - опит, който включва и дългогодишна практика като консултант на Световната здравна организация в страни от третия свят без достъп до съвременни методи за безопасен аборт и предпазване от нежелана бременност.
Д-р Фиала представи пред младите ни колеги актуалните гайдлайни за медикаментозен аборт, като постави специален акцент върху индикациите, употребата на медикаментите и справяне с възможните усложнения при приложението на метода.

Има ли пресечна точка между аборта и грижата за репродуктивното здраве на пациента?

Категорично да. Всяка жена има право да избере времето, когато е готова да стане майка. Нежеланата бременност се предотвратява с контрацептиви, но ако такава бременност настъпи, тогава се прибягва към аборт. Важно е процедурата да бъде изпълнена безопасно за пациентката, максимално щадящ бъдещата й репродуктивна роля. Един недобре извършен аборт може да доведе до усложнения, увреждащи фертилното здраве на жената.

Какво все още остава неизказано по темата „медикаментозен аборт“ и защо е важно да говорим за него?

Медикаментозният аборт набира все повече популярност сред пациентките. Той е предпочитан поради неинвазивния си характер, носи малък риск от усложнения и има висок процент на успеваемост. Ние, обаче, ще продължим да говорим активно за него, до момента, до който медикаментозния аборт у нас започне да се прилага по всички правила и протоколи, одобрени от международните гайдлайни, въпреки сериозния отпор, който срещаме понякога от институции или организации.

Контрацепцията – тема, която не трябва да се неглижира, когато говорим за здравето на подрастващите. Какво беше представено в това направление на симпозиума, който организирахте?

Темата за контрацепцията при тинейджъри и подрастващи, представена от д-р Кедикова, беше изключително интересна и полезна. Много от методите за контрацепция, които бяха споменати, са известни на младите колеги, но често не се прилагат по най-правилния начин. Това увеличава процентите на неуспех и съответно води до нежелани бременностти. Затова акцентът в изложението на д-р Кедикова беше именно върху правилното приложение на методите за контрацепция, с техните предимства и недостатъци.

Като лектор и организатор на събитието, как усетихте аудиторията – различно ли е да застанеш пред толкова амбициозни и жадни за нови знания млади хора?

Симпозиумът е част от инициативата на болница „Надежда“ „We Know, We Care, We Cure“, насочена към млади специалисти, лекари-специализанти и студенти по медицина. Наистина, останахме изключително впечатлени от интереса на младите ни колеги към представените теми. Болшинството от тях останаха до последната минута на срещата, включиха се в практическата (Hands-on) сесия, задаваха много въпроси и изявиха желание за следваща среща с водещи специалисти на световно ниво, какъвто е д-р Кристиан Фиала. Затова обмисляме следващата година да направим нова среща, този път на тема „Хирургичен аборт lege artis. Oбезболяване на гинекологичните манипулации в амбулаторната практика“. Предполагам, това ще бъде интересна тема за бъдеща среща с младите ни колеги.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ГАЛЕРИЯТА ОТ СЪБИТИЕТО

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: