Новини

Днешните технологии позволяват на опитния лекар при целенасочено изследване да разпознае около 55-60 % от феталните заболявания и малфoрмации още при завършена 12-а –13-а гестационна седмица.

Неинвазивни диагностични методи

Скрининг – първи триместър (12 г.с.)

Изследването може да бъде извършено между 11+0 и 13+6 седмици, като оптималният период е след 12-а седмица, тъй като размерите на плода позволяват по-детайлен оглед на органите.

Скринингът представлява оценка на риска за вродени аномалии на плода и включва ултразвуков преглед, измерване на нухална транслуценция, биохимично изследване (чрез вземането на венозна кръв при едноплодна бременност).

В деня на прегледа елате пред кабинета по пренатална диагностика по-рано, за да имате възможност да се запознаете с информираното съгласие за извършване на изследването.

Фетална морфология

Феталната морфология e един от най-важните ултразвукови прегледи по време на цялата бременност и представлява преглед за структурни аномалии на плода.

Кога се провежда:

  • между 19-а и 23-а седмица, като оптималният гестационен срок е между 20-22 гестационна седмица.
  • Допълнителна фетална морфология – 16-а и 18-а г.с по преценка на лекар.
  • Късна фетална морфология – 28 г.с. - 30 г.с.

Прегледът се извършва от квалифициран специалист (акушер-гинеколог) посредством висококачествен ултразвуков апарат с висока разделителна способност. Целта на изследването е да се извлече информация относно развитието на бременността и състоянието на плода към момента на прегледа. Оценява се структурата и развитието на видимите органи (мозък, сърце, бъбреци, гръбначен стълб и т.н.). По този начин могат да бъдат установени структурни аномалии или заболявания на плода. Изследването представлява скринингов тест, а не диагностичен метод.

Фетална ехокардиография

  • Фетална ехокардиография може да бъде проведена по всяко време на бременността, като сърцето на бебето може да бъде изследвано още през 12-а гестационна седмица.
  • Най-подходящият момент за ехокардиография е след завършена 20-а гестационна седмица. В този момент сърцето е достигнало достатъчно голям размер, за да може да бъде разгледано подробно и добре подготвеният специалист би могъл да открие около 80% от вродените сърдечни пороци.
  • Прегледът се провежда в специализирания кабинет по пренатална диагностика след препоръка от Вашия наблюдаващ акушер-гинеколог.

В болница "Надежда" специалистът, който извършва феталната ехокардиография, е доц. д-р Румен Маринов.

Скринингов ДНК тест за пренатална диагностика

В случаите, когато рутинните изследвания в първия триместър на бременността (биохимичен скрининг, фетална морфология) повдигат съмнения за наличие на вродени генетични аномалии на плода, на пациентките, при които не е препоръчително провеждането на инвазивни диагностични процедури, се препоръчва извършването на скринингов ДНК тест.

Тестът се използва за пренатална диагностика в първия триместърна Синдром на Даун, Синдром на Едуардс, Синдром на Патау (тризомии 21, 18 и 13) и най-честите дефекти, свързани с половите хромозоми (синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Тризомия X и Тризомия XYY).

Инвазивни диагностични процедури

При необходимост и след лекарска препоръка в болница „Надежда“ се извършва пълен обем от инвазивни методи за пренатална диагностика:

  • Амниоцентеза;
  • Хориална биопсия;
  • Кордоцентеза.

Инвазивната диагностика се препоръчва в случаите, когато има сериозни съмнения за проблем с фетуса, които трябва да се докажат чрез прилагането на подходящия инвазивен диагностичен метод.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: