Новини

Прегледът се осъществява от нашите утвърдени специалисти от звеното по Пренатална диагностика и терапия - д-р Кристина Чачева (ръководител на звеното), д-р Марина Михова, д-р Жени Панайотова, д-р Даниел Георгиев с помощта на висококачествен ултразвуков апарат с висока разделителна способност. Целта на изследването е да се извлече информация относно развитието на бременността и състоянието на плода към момента на прегледа. Оценява се структурата и развитието на видимите органи (мозък, сърце, бъбреци, гръбначен стълб и т.н.). По този начин могат да бъдат установени структурни аномалии или заболявания на плода.

Феталната морфология включва и изследването на фето-плацентарното кръвообращение посредством Доплер, което дава важна информация за състоянието на плода и за функцията на плацентата. Това ни позволява да прогнозираме до определена степен хода на бременността и да планираме Вашите посещения, за да постигнем максимална сигурност за Вас и Вашето бебе. Ултразвуковото изследване и използването на Доплер не е вредно и натоварващо за плода.

Кога се провежда?

Изледването се извършва:

  • между 19-а и 23-а седмица, като оптималният гестационен срок е между 20-22 гестационна седмица.
  • Допълнителна фетална морфология – 16-а и 18-а г.с по преценка на лекар.
  • Късна фетална морфология – 28 г.с. - 30 г.с.

Подготовка за прегледите

  • Ако бременността Ви е ин витро, трябва да знаете датата на пункцията, дори и да сте имали замразен трансфер, тъй като това е важно за датирането на бременността, както и за изчисляване на риска за хромозомни заболявания (трансферът на ембриони, замразени преди 2 години, намалява риска за хромозомни заболявания до такъв, какъвто е бил за жената към момента на пункцията);
  • Трябва да се информирате дали има наследствени заболявания в семейството – например дали има деца, родени с малформации, починали скоро след раждане, като е важно да се знае видът на малформацията. Ако разполагате с епикриза, е желателно да я носите със себе си в деня на прегледа;
  • Ако имате предишни заболявания, е желателно да представите съответните документи и епикризи;
  • Ако са провеждани операции, особено при малигнени заболявания, вземете със себе си съответните епикризи, по възможност и патологичното заключение;
  • Ако в друг център са Ви били провеждани фетални морфологии, е желателно да представите снимки от тях и писменото заключение на специалистите;
  • Трябва да се информирате дали Ваши роднини първа степен (майка, сестра) са имали преекламспия по време на бременност.

Как и кога да запиша час?

Препоръчваме да запишете час за фетална морфология при нашите специалисти поне четири седмици предварително.

Записването става на тел. 02 441 79 70/ 0882 193 970 или на Регистратура в болница „Надежда“.

Възможност за онлайн заявка за час за специализираните изследвания и ЖК не се предлага.

Работният график на специалистите от зввеното по пренатална диагностика за всеки месец се подготвя в предходния. Моля, информирайте се на Регистратура, кога ще бъде отворен графикът, за да може своевременно да запазите час.

В деня на прегледа елате пред кабинета по пренатална диагностика по-рано, за да имате възможност да се запознаете с информираното съгласие за извършване на изследването.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: